(آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابى بكر را به او دادند فرمود) همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى شاميان است، جز آن كه از آن يك دشمن ، و از ما يك دوست كم شد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نور الجنان فی خصائص و فضائل و سیرة سید الوصیین امیرالمؤمنین الامام علی بن الی طالب(علیه السلام)

احادیث فراوان در فضایل وسیره امام علی(علیه السلام) به ما رسیده که در کتاب های حدیثی و تاریخی پراکنده اند. نویسنده در حد وسع این قبیل احادیث را گردآوری و تبویب کرده است.

کتاب در نه فصل سامان یافته بدون در نظر گرفتن عنوان برای فصل ها. پاره ای موضوعات که احادیث برمحور آنها گرد آمده، بدین شرح است:

منزلت امام علی(علیه السلام) نزد خدای متعال، آفرینش نور و جسم امام(علیه السلام)، ولایت و خلافت حضرت، صفات، محبت امام علی(علیه السلام)، پاره ای سخنان و دعاهای امیرالمؤمنین(علیه السلام)، زیارت حضرت، معجزات و کرامات، جنگ ها، احتجاجات، شهادت و...

علاوه بر شرح پاره ای سخنان امیرالمؤمنین(علیه السلام)، اشعاری عربی نیز در وصف حضرت آمده است.

احادیث، تنها از یک منبع ذکر نشده. در پاورقی برای هر حدیث، در حد وسع، چندین منبع معرفی شده و بدینگونه بر اعتبار کتاب افزوده شده.

حجم زیاد کتاب و گستردگی اطلاعات گردآمده، منبعی درخور توجه برای پژوهشگران این عرصه است.