خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نسخه هاي خطي کهن و نفيس نهج البلاغه و شروح

گزيده ها و ترجمه هاي آن در کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله مرعشي نجفي »گنجينه جهاني مخطوطات اسلامي«، قم: کتابخانه عمومي حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، چاپ اول, 1381 / 500 نسخه، 208 ص، فارسي، وزيري (شميز).

شابک: 964-6121-94-2

محل نگهداري: پايگاه اطّلاع رساني سراسري اسلامي (پارسا)

مرعشي، سيّد محمود (1320- )

نمايه:نسخ خطي نهج البلاغه

چکيده: معرفي تفصيلي تعدادي از نسخه هاي خطي نهج البلاغه موجود در کتابخانه آيت الله مرعشي است. نگارنده نخست عباراتي از آغاز و انجام يک نسخه را آورده، سپس به تاريخ کتابت، حروف، محل نگهداري، خطاط، اندازه، تعداد صفحات، عنوانها، نوع کاغذ، تعداد سطرها و ويژگيهاي کلي نسخه ها اشاره کرده است. کتاب در دو بخش تدوين شده است: بخشي معرفي نسخه هاست و بخش ديگر به تصاوير نسخه هاي معرفي شده اختصاص دارد. در اين اثر 116 نسخه خطي نهج البلاغه و شرح و گزيده و ترجمه آن معرفي شده است.