آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نسخه هاي خطي کهن و نفيس نهج البلاغه و شروح

گزيده ها و ترجمه هاي آن در کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله مرعشي نجفي »گنجينه جهاني مخطوطات اسلامي«، قم: کتابخانه عمومي حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، چاپ اول, 1381 / 500 نسخه، 208 ص، فارسي، وزيري (شميز).

شابک: 964-6121-94-2

محل نگهداري: پايگاه اطّلاع رساني سراسري اسلامي (پارسا)

مرعشي، سيّد محمود (1320- )

نمايه:نسخ خطي نهج البلاغه

چکيده: معرفي تفصيلي تعدادي از نسخه هاي خطي نهج البلاغه موجود در کتابخانه آيت الله مرعشي است. نگارنده نخست عباراتي از آغاز و انجام يک نسخه را آورده، سپس به تاريخ کتابت، حروف، محل نگهداري، خطاط، اندازه، تعداد صفحات، عنوانها، نوع کاغذ، تعداد سطرها و ويژگيهاي کلي نسخه ها اشاره کرده است. کتاب در دو بخش تدوين شده است: بخشي معرفي نسخه هاست و بخش ديگر به تصاوير نسخه هاي معرفي شده اختصاص دارد. در اين اثر 116 نسخه خطي نهج البلاغه و شرح و گزيده و ترجمه آن معرفي شده است.