(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  نرمخوئى ( نامه شماره 76 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

76-  و من وصية له (عليه السلام) لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة :
سَعِ النَّاسَ بِوَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَ حُكْمِكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْغَضَبَ فَإِنَّهُ طَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ اللَّهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا بَاعَدَكَ مِنَ اللَّهِ يُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ .


متن فارسی

ص   840
امام عليه السلام در سفارش خود به عبد اللّه بن عباس كه او را بجاى خود در بصره قرار مى داد چنين نوشت:

با مردم در برخورد، نشست و برخاست و قضاوت (و رياست) گشاده رو باش.از عصبانى شدن بپرهيز زيرا غضب علامت حركت شيطان است. توجه داشته باش آنچه تو را بخدا نزديك ميكند از آتش دور مى گرداند و هر چه تو را از خدا دور گرداند بآتش نزديك مى سازد.

قبلی بعدی