چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نتیجه ترس و کم رویى ( حکمت شماره 21 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

21.و قال (علیه السلام):

  1. قُرِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ
  2. وَالْحَیَاءُ بِالْحِرْمَانِ
  3. وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
  4. فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. ترس (نابجا) با ناامیدى مقرون است .
  2. و کم رویى با محرومیت همراه.
  3. فرصت ها همچون ابر در گذرند؛ ازاین رو،
  4. فرصت هاى نیک را غنیمت بشمارید (و پیش از آن که از دست برود، از آن استفاده کنید).
قبلی بعدی