آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نتیجه بى مهرى بستگان ( حکمت شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

14.و قال (علیه السلام):

مَنْ ضَیَّعَهُ الْاَقْرَبُ، أُتِیحَ لَهُ الْاَبْعَدُ


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

کسى که نزدیکانش او را رها سازند آن ها که دورند (براى حمایت از او ویارى اش) آماده مى شوند.

قبلی بعدی