از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  نتیجه بى مهرى بستگان ( حکمت شماره 14 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

14.و قال (علیه السلام):

مَنْ ضَیَّعَهُ الْاَقْرَبُ، أُتِیحَ لَهُ الْاَبْعَدُ


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

کسى که نزدیکانش او را رها سازند آن ها که دورند (براى حمایت از او ویارى اش) آماده مى شوند.

قبلی بعدی