دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  نااميد مباش ( حکمت شماره 84 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

84- وَ قَالَ (عليه السلام) :
عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَ مَعَهُ الِاسْتِغْفَارُ .


متن فارسی

از كسى كه از رحمت خدا مأيوس است و مى تواند توبه كند تعجب مى كنم.

قبلی بعدی