دعوت كنندة بى عمل، چون تير انداز بدون كمان است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  مژده و اعلام خطر ( حکمت شماره 87 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

87- وَ قَالَ (عليه السلام) :
 الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ .


متن فارسی

ص   880
دانشمند كامل كسى است كه مردم را نه از رحمت خدا مأيوس گرداند و نه آنان را از لطف خدا نااميد سازد و نه از كيفر خدا ايمن.

قبلی بعدی