استوارى رأى با كسى است كه قدرت و دارايى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت كردن آن روى بر تابد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  ملاک ارزش انسان ( حکمت شماره 81 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

81- وَ قَالَ (عليه السلام) : قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ .
 قال الرضي : و هي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة و لا توزن بها حكمة و لا تقرن إليها كلمة .


متن فارسی

(و فرمود:) مرد را آن بهاست كه بدان نيك داناست آن ارزى كه مى ورزى، (و اين كلمه اى است كه آن را بها نتوان گذارد، و حكمتى همسنگ آن نمى توان يافت و هيچ كلمه اى را همتاى آن نتوان نهاد.)

 

قبلی بعدی