آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مطالب پراكنده حديثي و شرح از خطبه اول نهج البلاغه

نويسنده:؟
خط:نستعليق و نسخ ريز
كاتب:ملا محمد باقر گوارى
نسخه‌شناسي مجموعه:تمام رسالات نسخه به يك قلم است كاتب نام خود را در زير هيچ يك از رساله ها رقم نكرده ، اما با توجه به قلم و نوشته عطف كتاب ، عناوين بعضي از رساله ها شنگرف ، در حاشيه به قلم كاتب اصلاح مختصري گرديده ، نسخه داراي افتادگي و برخي از اوراق آن جابجاست . جلد چرم مشكي ساده ، كاغذ نخودي ، آهار مهره ، قطع وزيري .
برگ ها:151
اندازه:15×21
توضيحات:/الهدايه/ش 190 ، از كتاب هاي شادروان محمود عدلي .
صفحه شروع      157
صفحه پایان      183
زبان:عربي
موضوع:متفرقه
کتابخانه:ابراهيم دهگان (اراك)