دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

مختصر مصباح السالكين

نويسنده:كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني(699)
کتاب شناسي:شارح ، شرح مفصل خود " مصباح السالكين لنهج بلاغة مولانا اميرالمؤمنين " را ، كه در شرح " نهج البلاغه " است ، در اين كتاب به نام عطا ملك بن محمد جوينى مختصر نموده ومباحث مفصل فلسفى وداستان هاى تاريخى را انداخته وفقط به آنها اشاره مى كند . اين كتاب چنانچه در بعضى نسخه ها آمده در آخر ماه شوال 671 به پايان رسيده است . اين كتاب به نام " اختيار مصباح السالكين " نيز ناميده شده است .
آغاز:«سبحان من حسرت ابصار البصائر عن كنه معرفته وقصرت السن البلغاء عن اداء مدحته وكيفية صفته».
انجام:اين نسخه در خطبه وصف طاوس: " لان قوائمه خمش كقوائم الديكة الخلاسية وقد نجمت من طنبوب . .».
خط:نستعليق و متن بخط نسخ م
تاریخ:سده يازدهم
نسخه‌شناسي كتاب:عناوين شنگرف ، تصحيح شده وروي برگ اول چند تملك خط خورده ديده مي شود ، در برگ آخر تملكي بتاريخ 14 شعبان 1342 آمده است ، جلد تيماج قرمز سوخته اي
برگ ها:280
سطر:12
اندازه:24×17
زبان:عربي
موضوع:ادب
کتابخانه:مركز احياء ميراث اسلامي (قم)