اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >   مبارزه با غرور و مغرور سازان ( حکمت شماره 80 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

80- وَ قَالَ (عليه السلام) :
 لِرَجُلٍ أَفْرَطَ فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ مُتَّهِماً أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ وَ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ .


متن فارسی

امام عليه السلام به آن كسى كه در ستايش از آن حضرت زياده روى كرده بود و عقيده اى به حضرت نداشت فرمود: من پائين تر از آن هستم كه تو مى گوئى و بالاتر از آن هستم كه در مغز خود مرا ترسيم كرده اى.

قبلی بعدی