شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  مبارزه با تلخ كامى ( حکمت شماره 67 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

67- وَ قَالَ (عليه السلام) :
 إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلَا تُبَلْ مَا كُنْتَ .

 


متن فارسی

وقتى به آنچه مى خواهى دست نيافتى براى آرزوى از دست رفته ناراحت نباش.

قبلی بعدی