مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

قاسطین در کلام علی(علیه السلام)

هر آنچه امام علی(علیه السلام) در باره ی قاسطین در نهج البلاغه بیان فرموده یا بخش عمده ی آن، در این کتاب گرد آمده است. همان ها که ناجوانمردانه زیر پرچم ظلم و بیداد معاویه در شام جمع شدند و بر ضد امام زمانشان قد کشیدند و  برای متاع دنیا، آخرت خویش را هدر دادند و جنگ صفین را به راه انداختند.

خواننده با مطالعه ی این کتاب، با حقانیت امام(علیه السلام) و جهالت و ستمگری اصحاب شام، بیشتر آشنا می شود.

گردآورنده به منظور آشنایی با قاسطین از طریق سخنان امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه، در ابتدا متن عربی حدیث را با اعراب گذاری نقل و سپس ترجمه کرده است. پس از آن، اقدام به شرح آن عبارت کرده است.

در خور توجه است که نویسنده برای شرح سخنان امام(علیه السلام)، از منابع حدیثی و تاریخی دیگر نیز بهره برده است. بنابراین خواننده را از طریق منابع دیگر نیز با قاسطین آشنا می سازد.

اگر نویسنده در سرآغاز هر بخش، به جای تیتر کردن شماره خطبه یا حکمت، موضوع آن بخش را عنوان می کرد، خواننده راحت تر به محتوای آن مبحث هدایت می شد.