(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   فواید صدقه ( حکمت شماره 7 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

7. و قال (علیه السلام):

  1. الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ،
  2. وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِمْ، نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فِی آجِلِهِمْ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. صدقه (کمک به نیازمندان) داروى شفابخشى است،
  2. و اعمال بندگان در این جهانِ زودگذر در برابر چشمان آن ها در آن جهان (پایدار) است.
قبلی بعدی