اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  فضایل و رذایل اخلاقى ( حکمت شماره 54 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

54. و قال (علیه السلام):

  1. لا غِنَى کَالْعَقْلِ.
  2. وَ لا فَقْرَ کَالْجَهْلِ؛
  3. وَ لا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ.
  4. وَ لا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. هیچ بى نیازى و ثروتى همچون عقل،
  2. و هیچ فقرى همچون جهل
  3. و هیچ میراثى همچون ادب
  4. و هیچ پشتیبانى همچون مشورت نیست.
قبلی بعدی