خداى سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان ، كوتاهى كنند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فصلنامه پژوهش نامه قرآن و حدیث

پژوهش نامه قرآن و حدیث
این نشریه از تاریخ 1386/02/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
قطع :کتابی
دوره انتشار :فصلنامه
تاریخ شروع انتشار :‪1382/01/16
زبان :فارسی
وابسته به :انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
شماره ISSN :2008-0417
تلفن :021-44472310
فکس :021-44472310
ایمیل :pn@saqh.ir
سایت :www.pnmag.info
آدرس :تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، مجتمع قائم، واحد 10 صندوق پستی: تهران، 333-17115
اطلاعات بیشتر

صاحب امتیاز:انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مدیر مسئول:دکتر جعفر نکونام

سردبیر:دکتر عباس همامی

هیئت تحریریه:دکتر سیدمحمدباقر حجتی، دکتر سیدرضا مودب، دکتر سیدبابک فرزانه، دکترعباس همامی، دکتر عبدالکریم بی آزار، دکتر نهله غروی نائینی، دکتر محسن قاسم پور، دکتر جعفر نکونام

ویراستار فارسی: دکتر مجید معارف