اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فصلنامه فرهنگ کوثر


فرهنگ کوثر
مجموعه علوم قرآن و حدیث
موضوع :اندیشه و سیره اهل بیت (علیهم السلام)
قطع :کتابی
دوره انتشار :فصلنامه
زبان :فارسی
وابسته به :آستانه مقدس حضرت معصومه (سلام الله علیها)/ موسسه زائر
شماره ISSN :
تلفن :7735478-0251
فکس :7735478-0251
آدرس :قم، خیابان شهداء، جنب مدرسه امیرالمومنین (ع)، دفتر فرهنگ کوثر
اطلاعات بیشتر
مدیر مسئول: علیرضا ایزدپناه
سردبیر: محمود مهدی پور
هیأت تحریریه:
عبدالرحیم حجتی
احمد زمانی
محمد جواد صاحبی
غلامعلی عباسی
عباس کوثری
سید عباس لاجوردی
جواد محدثی
محمد حسن نجفی
مدیر داخلی: مهدی احمدی