(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

فرهنگ لغات نهج‌البلاغه (فرهومندی)

فرهنگ لغات نهج‌البلاغه كتابى است، به زبان فارسى كه توسط آقاى كاظم فرهومندى از پژوهشگران معاصر حوزه دين نوشته شده‌است. نويسنده در آن به ترجمه برخى واژگان نهج‌البلاغه مى‌پردازد.

مؤلف انگيزه خود از نگارش اين كتاب را شرح و توضيح لغات مشكل آن براى ناآشنايان به لغت عرب معرفى مى‌كند.

نگارش اين كتاب در سال 1358ش. پايان يافته است.

 

ساختاركتاب

كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى به قلم نويسنده مى‌باشد و مطالب آن بر اساس ترتيب كتاب نهج‌البلاغه منظم گرديده است.

گزارش محتوا

مؤلف در اين كتاب معناى لغات نهج‌البلاغه را با استفاده از فرهنگ جامع و نيز شرح و ترجمه مرحوم فيض‌الاسلام بر نهج‌البلاغه برگزيده و در اختيار علاقمندان قرار داده است.

لازم به ذكر است كه در اين فرهنگ ترتيب الفبايى مورد نظر نبوده، بلكه نويسنده به ترجمه لغات نهج‌البلاغه به ترتيب خطبه‌ها، نامه‌ها و كلمات قصار حضرت علی‌ عليه‌السلام پرداخته است.

نويسنده تنها به شرح لغات دشوار نهج‌البلاغه بسنده نكرده، بلكه برخى تركيبات نهج‌البلاغه نظير شقّ الارجاء، سكائك الهواء، رقيم مائر و نيز مركبات تامه‌اى نظير: ادام مربّها، سلّطها على شدّه، اعصف مجراها، تغربلنّ غربلة، يحيك الكلام و...، افعال نظير: لا اُرهب، يكله، عصبه، لم تمنحوه، تواترت و...نيز پرداخته است.

شماره‌گذارى خطبه‌ها و نامه‌ها و كلمات قصار در اين كتاب منطبق با شماره‌گذارى آنها در نسخه فيض الاسلام مى‌باشد.

متأسفانه اين كتاب به صورت زيبايى به چاپ نرسيده و در سر صفحه‌ها، همه جا، حتى در بخش نامه‌ها و كلمات قصار از عنوان «خطبه» استفاده شده است.

وضعيت كتاب

كتاب مشتمل بر پاورقى‌هايى به قلم نويسنده (شايد هم به قلم مصحح، آقاى پاكتچى) و فاقد هر گونه فهرست مى‌باشد.

منابع مقاله

  1. مقدمه مؤلف
  2. متن كتاب