همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  غلبه تقدیر بر تدبیر ( حکمت شماره 16 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

16.و قال (علیه السلام):

  1. تَذِلُّ الْاُمُورُ للْمَقَادِیرِ
  2.  حَتَّى یَکُونَ الْحَتْفُ فِی التَّدْبِیرِ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. حوادث و امور، تسلیم تقدیرها هستند.
  2. تا آن جا که گاه مرگ انسان در تدبیر (وهوشیارى او) است.
قبلی بعدی