وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

عهدنامه مالک اشتر

عهدنامه امام امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر در طول تاريخ توجهات زيادى را به خود جلب نموده است و انديشمندان و سياستمداران بسيارى از ابعاد مختلف بدان پرداخته اند.
سعى ما در اين مقاله بررسى جنبه هاى مختلف اين کار در قرون مختلف مى باشد.
اين کتابشناسى در دو قسمت تهيه شده است:
1-قسمت اوّل شامل کليه ترجمه ها و شروحى است که پيرامون اين عهدنامه مبارک اعم از مخطوط، مطبوع و مفقود به رشته تحرير در آمده است که خود شامل دو قسمت مى باشد:الف.کتابهايى که تاريخ تأليف، ترجمه يا چاپ آنها مشخص است.
ب.کتابهايى که تاريخى براى چاپ يا ترجمه آنها يافت نشده است.
2-قسمت دوم شامل معرفى کتابهايى که پيرامون شخصيت مالک اشتر نوشته شده است.
توضيحى که ضرورت يادآورى دارد اين است که در اين کتابشناسى بر خلاف ديگر کتابشناسيهاى معمول و معاصر، روش و ترتيب الفبايى به کار گرفته نشده است بلکه به ترتيب تاريخ ترجمه، تأليف يا چاپ کتابها و رساله ها تنظيم شده است.اين روش داراى محاسنى است از جمله اين که مشخص مى شود در طول زمانهاى مختلف در چه مقاطعى چه افرادى بدين کار همت گماشته اند و در هر دوره اى چه فردى پيشتاز بوده است.
در اين کار به اکثر منابع معتبر مراجعه و حتى المقدور سعى گرديده است خود کتاب از نزديک ديده شود، چه بسا کتابهايى در منابعى معرفى گرديده اند ولى وقتى به خود کتابها مراجعه مى شود اطلاعات ديگرى کشف مى گردد و يا اينکه در منابع مختلف تعارضهايى راجع به يک کتاب و خصوصيات خاص آن ديده مى شود که تلاش شده است اين اختلافات و اشتباهات مشخص شود تا حتى المقدور اطلاعات و مدارک جديدتر ذکر گردد و اطلاعات اشتباه مشخص شود تا ديگران به آن دچار نشوند.
در اين کتابشناسى سعى گرديده است اطلاعات يک کتاب بطور کامل ذکر گردد شامل:نام کتاب، نام نويسنده، مترجم، مصحح، ويراستار، تاريخ تأليف و ترجمه، براى کدام شخصيت و فردى نگارش يافته، نام خطاط، نوبت و محل نشر، ناشر، سال نشر، و حتى المقدور معادل آن به سالهاى قمرى، شمسى و ميلادى، تعداد صفحات، اندازه، نوع چاپ و بعد از آن اگر در منابع مختلف راجع به آن کتاب اختلافات و اشتباهاتى ديده شده است ذکر و منشأ اختلاف نيز مشخص مى گردد.
انشاء اللّه اين کار مقدمه اى شود براى کارهاى مختلف در ابعاد عهدنامه امام العارفين امير المؤمنين عليه السّلام که نه تنها خطابش به مالک اشتر بلکه به همه انسانيّت در طول تاريخ بشريّت است.
قرن اوّل تا هفتم هجري:
1-عهد امير المؤمنين عليه السّلام الى مالک الاشتر النخعى حين ولاه مصر
راوي:ابو القاسم اصبغ بن نباته مجاشعى(از ياران مخصوص امير المؤمنين عليه السّلام)
خط:ياقوت مستعصمى
تاريخ تحرير:680 ق
ذريعه:15/3-362؛فهرست شيخ طوسي:9-88.رجال نجاشي:8، معجم رجال الحديث:3/219، قاموس الرجال:2/3-162
فهرست کتابخانه خديويّه مصر:2/165
قرن هشتم هجري:
2-فرمان مالک اشتر
ترجمه:حسين بن محمد بن ابى الرضا حسينى علوى آوى(قرن هشتم هجري)
تاريخ ترجمه:729 ق
براي:شرف الدوله تاج الاسلام على فامنينى وزير
خط:محمد بن سعد بن محمد نخجوانى (ابن ساوجي)
ديباچه:محمد تقى دانش پژوه
چ:1، تهران:بنياد نهج البلاغه، 1359 ش/1401 ق.
100 ص، وزيري.
مؤلفين مشار:2/860-859، فرمان مالک اشتر:2-50 فهرست ميکروفيلم هاى دانشگاه:2/141
-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:حسين بن محمد حسينى علوى آوى (قرن هشتم هجري)
تصحيح:دکتر محمود عابدى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 214)
قم:بنياد بين المللى نهج البلاغه، 1382 ش 174 ص، رقعى
قرن دهم هجري:
3-شرح عهدنامه على عليه السّلام
شارح:نامعلوم
براي:ابو الفتح سلطان ابراهيم ميرزا
تاريخ کتابت:قرن دهم هجرى
مجلس:21/9-128
4-ترجمة عهد الإمام على بن ابيطالب لمالک بن الأشتر(ترکي)
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:968 ق
فهرس المخطوطات الترکية العثمانية:1/1-230
5-ترجمه عهد حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه جهت مالک اشتر نخعى
مترجم:محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانى سبزوارى(1090-1017 ق)
تصحيح و تحقيق:اسماعيل چنگيزى اردهايى
چ:1، تهران:آينه ميراث، 1377 ش
براي:شاه عباس دوّم
ترجمه:1073 ق
به ضميمه کتاب روضة الانوار عبّاسى(در اخلاق و شيوه کشورداري)در قسم دوّم باب پنجم از صفحات 823 تا 865 چاپ شده است(کلّ کتاب داراى يک مقدمه و دو قسم در 909 صفحه مى باشد)
ترجمه عهد حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه جهت مالک اشتر نخعى
مترجم:محقق سبزوارى محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانى(1090-1017 ق)
به کوشش:نجف لک زايى
تهيه و تحقيق:مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامى پژوهشکده انديشه سياسى اسلام
چ:1، قم:بوستان کتاب قم، 1381 ش
39 ص، وزيرى
به ضميمه کتاب روضة الانوار عباسى(مبانى انديشه سياسى و آيين مملکتداري)در قسم دوّم باب پنجم از صفحات 761 تا 800 چاپ شده است(کلّ کتاب داراى يک مقدمه در دو قسم 848 صفحه مى باشد).
قسم دوم باب پنجم شامل کل مجموعه عهدنامه است
6-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:نامعلوم(قرون دهم و يازدهم هجري)
دانشگاه:2/19، منزوي:1574
قرن يازدهم هجري:
7-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:ميرزا عليرضا تجلّى بن کمال الدين حسين اردکانى شيرازى(م:1085 ق)
به نام:شاه سليمان صفوى(1105-1077)
منزوي:1573، گنج بخش:2/947،
دانشگاه:9/15-1213
8-تحفه سليمانيّة
شرح نامه و دستور العملى که جناب مولاى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 215)
متقيان از براى مالک اشتر نخعى(ره)در حکومت مصر[در طى 60 مقاله ]مرقوم فرموده اند. نويسنده:سيد ماجد بن محمد حسينى بحرانى (زنده در:1097 ق)
به نام:شاه سليمان صفوى(1105-1077)
خط:ميرزا آقا کمره اى
به اهتمام:حاج مير محمد صادق.
طهران:1301 ق/[1262 ش ]
264 ص، جيبى، سنگى(همراه با ترجمه رساله علم نفس خواجه نصير الدين طوسى از صفحه 265 تا 304)
ذريعه:3/2-441، 13/374 مشار:1/2-801، مؤلفين مشار: 5/167، منزوي:1560، مجلس:13/7-126، نشريه نسخه هاى خطي:3/159، ادبيات:1/87، مجلس:24/5-334.
9-شرح عهدنامه مالک اشتر
نويسنده:محمد صالح بن محمد باقر روغنى قزوينى(م:1116 ق)
تأليف:1094 ق
تحقيق و تصحيح:بنياد نهج البلاغه
ذريعه:4/119، 13/374، 14/129، مجلس:14/1-140، 21/8-127، منزوي:1573، سپه سالار:2/6-14، 3/2-421، ملي:5/1-370، گلپايگانى(جديد):459، مستدرکات اعيان الشيعه: 3/231 الکواکب المنتشره:2-371
10-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
سلوک ولاة العدل، آداب الولاة
ترجمه:محمد باقر بن محمد تقى مجلسى اصفهانى(1110-1037 ق)
ترجمه:1095 ق
ذريعه:4/119، 12/227، 14/116، منزوي:7-1516، کشف الحجب و الاستار:120، مجلس:10/10-509، مرعشي:1/6-215، دانشگاه:5/23-1219، سپه سالار: 3/420، ملي:4/34، الهيات:1/712، فهرست مشترک پاکستان:4/10-2209، گوهرشاد:3/1380
-رساله آداب سلوک حاکم با رعيت
ترجمه:محمد باقر بن محمد تقى مجلسى اصفهانى
به کوشش:سيد مهدى رجايى
چ:1، قم:کتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى، 1412 ق
29 ص، وزيرى
در ضمن کتاب بيست و پنج رساله فارسى از صفحات 133 تا 179 به انضمام نامه امام على عليه السّلام به عثمان بن حنيف و نامه امام صادق به عبد اللّه نجاشى و نصايح حضرت خضر به منصور دوانيقى، به چاپ رسيده است.
قرن دوازدهم هجري:
11-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:عبد الواسع تونى [کاشانى ](قرن دوازدهم هجري)
منزوي:1573، مجلس:6/15
12-[نظامنامه حکومت ]
شرح و تفسير عهدنامه امير مؤمنان عليه السّلام
نويسنده:محمد کاظم بن محمد فاضل مشهدى(زنده در 1107 ق)
به درخواست:اعتماد الدوله شاه قلى خان
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 216)
تصحيح:مهدى انصارى [قمى ] چ:1، قم:انصاريان، 1373 ش
چ:2، -، 1375 ش
222 ص، وزيرى
ذريعه:14/144، آستان قدس:(رحلي)5/7-46، آستان قدس:5/8-77، الفبائى آستان قدس:575، منزوي: 1574، ملي:1/2-191، دانشگاه:5/722، نشريه نسخه هاى خطي:5/822.
در فهرست دانشگاه تهران:16/717 نويسنده اين کتاب بنام:جعفر بن محمد قاضى مشهدى ذکر شده و در فهرست شهرستانها:648 نويسنده اين کتاب بنام:محمد ناظم مشهدى ذکر شده و در فهرست مجلس:38/407 نويسنده اين کتاب بنام محمد جعفر بن فاضل مشهدى ذکر شده و در فهرست مرکز احياء ميراث اسلامى نويسنده اين کتاب بنام:محمد جعفر بن محمد فاضل مشهدى ذکر شده که همگى اشتباه است.
در فهرست ملي:1/2-191 نويسنده اين کتاب از علماى قرن سيزدهم هجرى دانسته شده که اشتباه است.
البته در حقيقت فهرست نويسان اشتباهى مرتکب نشده اند بلکه اشتباه از کاتبان يا اشخاص ديگرى است.مقدمه نسخه کتابخانه مجلس(فهرست:38/407)با مقدمه کتاب چاپ شده حاضر مقايسه شد تقريبا 10% مشترک و بقيه مطالب فرق داشت فرق اصلى عبارت است از اينکه کتاب در سال 1106 ق ترجمه و به شاه سلطان حسين صفوى که به مشهد مشرف گرديده اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:محمد جعفر بن فاضل مشهدى(سال کتابت 1294 ق)ولى متن ترجمه با ترجمه چاپ شده يکى است.
مقدمه نسخه کتابخانه دانشگاه(فهرست: 16/717)با مقدمه کتاب چاپ شده حاضر مقايسه شد تقريبا 90%مشترک بود يکى از فرقهايى که داشت عبارت است از اينکه کتاب در سال 1106 ق ترجمه و به عماد الدوله محمد مؤمن خان ايشيک آقاسى باشى اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:جعفر بن محمد قاضى مشهدى(سال کتابت ندارد)ولى متن ترجمه با ترجمه چاپ شده يکى است.
نسخه شماره...مرکز احياء ميراث اسلامى که در سال 1110 ق ترجمه و به جانى خان بيکلر بيکى کل خراسان اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:محمد جعفر بن محمد فاضل مشهدى(سال کتابت ندارد)ولى متن ترجمه با ترجمه چاپ شده يکى است.
پس معلوم مى شود شخص يا اشخاصى به سبب نيّاتى که بر ما پوشيده است دست به اين کار فرهنگي!؟ زده اند، البته حدّاقل اين است که اين پنج نفر يعنى مترجم اصلى و چهار مترجم بدلى بعدى با يکديگر نسبت نزديک داشته يا اينکه حد اکثر برادر يکديگر بوده اند و اللّه عالم.
13-تحفه علويه سليمانيه
مترجم:نامعلوم
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 217)
ترجمه:1101 ق
براي:شاه سليمان صفوى(م:1106 ق)
فيضيّه:2/3-22.
14-ترجمه عهدنامه حضرت امير به مالک اشتر
مترجم:محمد باقر بن اسماعيل حسينى خاتون آبادى اصفهانى(1127-1070 ق)
ترجمه:1115 ق
براي:شاه سلطان حسين صفوى(1105-1035 ق) ملي:6/139، منزوي:3/1572، ملک:2/138، دانشگاه: 7/8-2717
15-نصايح الملوک و آداب السلوک
نويسنده:شريف ابو الحسن بن محمد طاهر فتونى عاملى اصفهانى غروى(م:1138 ق)
تأليف:1118 ق
داراى يک مقدمه و پنج باب
براى شاه سلطان حسين صفوى
تصحيح و تحقيق:سيد محسن دين پرور
منزوي:1705، سپه سالار:2/4-33، 5/6-715، ذريعه: 13/373، 14/113، 24/171، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه دانشکده حقوق:218
قرن سيزدهم هجري:
16-ترجمه عهد على عليه السّلام با[مالک ]اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:قرون دوازدهم و سيزدهم هجرى
دانشگاه:17/177
17-ترجمه عهدنامه حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
مترجم:محمد صادق مروزى وقايع نگار (قرن سيزدهم هجري)
بنام:فتحعلى شاه قاجار
منزوي:3-1572، ملک:2/138، ملي:1/8-157
18-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:قرن سيزدهم هجرى
آستان قدس:14/134
19-هداية السلوک و هدية الملوک
نويسنده:محمد بن عبد اللّه نورى (قرن سيزدهم هجري)
داراى يک مقدمه و پنج باب در کشوردارى و يک خاتمه در بيان عهدنامه مالک اشتر ملي:4/383
20-ترجمه عهدنامه حضرت امير عليه السّلام به مالک اشتر
مترجم:محمد بن مهدى بهشتى(قرن سيزدهم هجري)
بنام:محمد شاه قاجار(م:1264 ق)
ملي:2/8، منزوي:1574
21-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:1227 ق
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 218)
مرعشي:21/9-58
22-تحفة الولّى
ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر در پنج بند
نويسنده:محمد حسين بن احمد سميع يزدى
به دستور:شاهزاده محمد ولى ميرزا قاجار
تأليف:1227 ق
ذريعة:3/480، منزوي:1566، ملک:2/6-115، اعيان الشيعة:9/252 نشريه نسخه هاى خطي:5/702
23-[-عهدنامه مالک اشتر]
مترجم:سيّد جعفر بن ابى اسحاق کشفى (1267-1189 ق)
ترجمه:1233 ق
به کوشش:محمد حسين بن محمد رضا
تبريز:1237 ق
16 ص، رحلى، سنگى
به ضميمه کتاب تحفة الملوک فى السير و السلوک در آخر جلد دوّم، چاپ شده است (کتاب بدون صفحه شمار چاپ شده است)
24-[عهدنامه امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر]
مترجم:سيّد جعفر بن يعقوب دارابى کشفى (1267-1189 ق)
ترجمه:1233 ق
به کوشش:عبد الوهّاب فراتى(-1347 ش)
تهيه و تحقيق:مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامى، پژوهشکده انديشه سياسى اسلام
چ:1، قم:بوستان کتاب قم، 1381 ش
29 ص، وزيرى
به ضميمه کتاب تحفة الملوک(گفتارهايى درباره حکمت سياسي)در جلد دوّم، المعجمة الثانيّة، تحفه هفتم از صفحات 924 تا 952 چاپ شده است(جلد اول داراى سه طبق و جلد دوم داراى دو مجمعة و هر کدام داراى تحفه هايي)کلا در 1016 صفحه مى باشد.
24-بيعة الأفاخم
[شرح عهدنامه مالک اشتر] نويسنده:على بن ميرزا محمد جيلانى
(قرن سيزدهم هجري)
تأليف:1235 ق
براي:محمد ميرزا شاهزاده
منزوي:1551، مجلس:37/40-39،
ملي:1/236
25-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:[1240 ق ] مجلس:35/429
26-ترجمه نامه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
سال وقف:1262 ق
آستان قدس(رحلي):1/25 شماره 80 خطّى، الفبايى آستان قدس:575
در اين فهارس نام مترجم ميرزا محمد ابراهيم
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 219)
نواب ذکر شده که اشتباه است.
27-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:سيد صادق بن على حسينى [کاشانى؟]
ترجمه:1272 ق
منزوي:1573، فيضيه:2/5-34، دانشگاه: 13/3183، تراجم الرجال:1/409(چاپ جديد)
28-مرآة الملوک و ارشاد الولاة
شرح عهدنامه مالک اشتر.
شارح:سيد محمد اسماعيل بن سيد مهدى حسينى مدرس يزدي.
به نام:ناصر الدين شاه قاجار
مجلس:21/20-318
29-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:ميرزا محمد ابراهيم بن محمد مهدى نوّاب تهراني«بدايع نگار»(1299-1241 ق)
براي:ناصر الدين شاه قاجار
ترجمه:1273 ق
خط:محمد رضا بن محمد رحيم بيک کلهر [چ:1]طهران:دار الطباعه آقا سيد مهدى پسر سيد محمد باقر، 1286 ق
[چ:2]طهران:دار الطباعه حاج عباسعلى تبريزى، 1303 ق
19 ص، وزيرى، سنگى
(اين ترجمه در اول کتاب مخزن الإنشاء چاپ شده است)
مجلس:2/7-486، ملک:7/337
ذريعه:4/9-118، 14/113، مشار:1/870، منزوي:1572، سپه سالار:2/3-142، آستان قدس(رحلي):5/8-47، الفبايى آستان قدس:413، ملى تبريز:1/8-257، ملک: 7/337، المآثر و الآثار:186، الکرام البررة: 1/4-23، مؤلفين مشار:1/8-97، مجله راهنماى کتاب سال بيستم(مرداد-مهر 1356 ش)شماره هاي:7-5، ص:8-394 و سال بيستم(بهمن-اسفند 1356 ش)شماره هاي: 12-11، ص:9-906، شرح حال رجال ايران:3/291 در فهرست کتابخانه ملى تبريز:3/8-1337 مترجم اين اثر محمد رضا بن محمد رحيم بيک کلهر ناميده شده که اشتباه است.
در فهرست آستان قدس(رحلي):1/25 شماره 80 خطى، ترجمه عهدنامه مالک اشتر از مترجمى نامعلوم به بدايع نگار نسبت داده شده که اشتباه است.
در فهرست مشار:1/870 و مؤلفين مشار: 1/8-97 در مورد خصوصيات چاپى کتاب حاضر دچار اشتباهاتى شده است.
-فرمان حضرت امير عليه السّلام به مالک اشتر در وقتى که او را بولايت مصر ميفرستاد
[مترجم:ميرزا محمد ابراهيم نواب طهرانى «بدايع نگار»]
[خط:عباس منظورى تفرشى ]
[تهران ]:اقبال، [1357 ش ]
16 ص، رقعى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 220)
-فرمان عهدنامه مالک اشتر
مترجم:ميرزا محمد ابراهيم نواب تهرانى «بدايع نگار»
تحقيق:ناصر هاشم زاده
چ:1، تهران:امير کبير، 1366 ش/[1408 ق ]
چ:2، 1378 ش.
88 ص، رقعى
30-ترجمه عهدنامه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام
مترجم:افشار
تاريخ ترجمه:1273 ق
سلطنتى ديني:5-124
31-رموز الإمارة
فرمان واجب الإذعان اسد اللّه الغالب على بن ابيطالب امير المؤمنين عليه السّلام بمالک اشتر نخعى در دستور حکمرانى مصر
[ترجمه منظوم عهدنامه مالک اشتر]
ناظم:ميرزا احمد وقار بن محمد شفيع وصال شيرازى(1298-1232 ق)
کاتب:محمود بن علينقى شيرازى
شيراز:1274 ق، سنگى
شيراز:مطبعه محمدي:1331 ق/[1291 ش ]
79 ص، رقعى، سنگى
ذريعه:13/374، 14/152، 19/1-140، ملک:2/9-138، منزوي:2840، مشار:2/1747، دانشمندان و سخن سرايان فارس: 4/825، مجلس:14/129، مؤلفين مشار:1/4-493
-رموز الإمارة
ترجمه منظوم فرمان حضرت على بن ابيطالب عليه السّلام به مالک اشتر نخعى
[ناظم ]:احمد بن شفيع وقار شيرازى به کوشش:محمود طاووسى(-1316 ش)
[شيراز]:انتشارات لوکس نويد، 1362 ش 56 ص، رقعى
32-آداب الملوک فى أقصى مراتب السلوک
ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:شيخ محمد تقى دزفولى
ترجمه:1284 ق
به دستور شاهزاده محسن ميرزا
ملي:5/613
33-نامه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر(عربي)
تاريخ کتابت:[1287 ق ]
گوهرشاد مشهد:3/80-1379
34-ترجمه عهد اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:1287 ق
دانشگاه:16/50
35-آثار ناصرى
ترجمه و تفسير عهدنامه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 221)
نويسنده:شيخ محمد تقى بن على دزفولى (زنده در 1291 ق)
مرعشى شماره موقت:9449
36-فيروزجات طوسيّه
مترجم:سيّد محمد باقر بن مرتضى طباطبائى يزدى(م:1298 ق)
بخش اوّل کتاب داراى ترجمه عهدنامه مالک اشتر است.
مرعشى شماره موقت:2/765
قرن چهاردهم هجري:
37-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:قرن 14 هجرى
مسجد اعظم قم:110
38-ترجمه عهد[نامه مالک ]اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:1301 ق
دانشگاه:16/37
39-شرح عهد امير المؤمنين عليه السّلام
ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر
نويسنده:ميرزا محمد بن سليمان تنکابنى(م:1302 ق)
ذريعه:13/374
40-نظم عهد مالک اشتر(ترکي)
ترجمه منظوم عهدنامه مالک اشتر
مترجم:جلال الدين محمد[منشى ]
استانبول:1304 ق/[1886 م ]
ذريعه:14/146، 24/217، تاريخ الادب العربي:1/241
نشريه نسخه هاى خطي:5/494، ذيل بروکلمن:1/75
ترجمه عربي:1/181، مؤلفين مشار:5/358
41-عهدنامه حضرت على کرم اللّه وجهه
[ترجمه عهدنامه مالک اشتر به ترکى عثمانى ]
مترجم:توفيق(والى جزاير بحر سفيد)
براي:شاه عبد الحميد عثمانى
استانبول:1306 ق
20 ص، رقعى
در ضمن کتاب«قواعد جزائيه يه دائر مطالعات»از صفحات 41 تا 61 چاپ شده
42-هديّات الحسام فى عجائب الهديّات للحکّام
پارسى شرحى تفصيلى بر عهدنامه مالک اشتر
شارح:ميرزا محمد حسين بن علينقى همدانى براي:زين العابدين خان حسام الملک
تأليف:1308 ق
تصحيح و تحقيق:عليرضا هزار(-1353 ش)
چ:1، قم:انتشارات دليل ما، 1381 ش
424 ص، وزيرى
ملک:4/846 مرعشى 10/7-116، دانشگاه: 9/7-1356، ملي:5/2-311 سپه سالار:2/141، گلپايگانى(جديد):757
ذريعه:14/125، 25/163، منزوي:1715، فصلنامه
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 222)
نهج البلاغه:1/9-146
43-ترجمه فرمان مبارک حضرت امير المؤمنين و امام المتقين على عليه السّلام به مالک اشتر نخعى
مترجم:نامعلوم
براي:مظفر الدين شاه قاجار
تاريخ کتابت:1310 ق
ملي:2/9-208
44-ترجمه عهد[نامه مالک ]اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:11 و 1310 ق
سنا:2/125
45-ترجمه عهدنامه حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:1311 ق
سلطنتى ديني:7-126
46-مقتبس السياسة[و سياق الرياسة]
کتاب امير المؤمنين على بن ابى طالب للأشتر النخعى لمّا ولاّه مصر
شارح:شيخ محمد بن عبده مصرى (1323-1258 ق)
[قاهره ]:مطبعة الأدبية، 1317 ق/[1899 م ]
معجم المطبوعات العربية و المعربة:9-1677، مصادر نهج البلاغه:3/428
ذريعه:14/159، ذيل بروکلمن:1/75
47-ترجمه فرمان حضرت امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:1320 ق
سلطنتى ديني:6-135
48-آداب الملوک
شرح عهدنامه مالک اشتر
شارح:سيد محمد رفيع الدين بن على اصغر طباطبائى تبريزي«نظام العلماء» (1326-1250 ق)
کاتب:على نصرة الوزراء
چاپ به دستور:محمد على ميرزا ولى عهد
تبريز:حاجى احمد آقا تاجر کتابفروش، 1320 ق/[1281 ش ]
323 ص، رقعى، سنگى
ذريعه:1/30-29، 13/374، 14/126 مشار:1/23، مؤلفين مشار:3/6-224 ريحانة الادب:6/8-207، ملک: 5/244، فهرست مخطوطات کتابخانه مؤيد:3/219
49-ترجمه عهد[نامه ]مالک اشتر
مترجم:سيد رفيع الدين بن على اصغر طباطبائى تبريزي«نظام العلماء»
ريحانة الأدب:6/8-207
50-دستور حکومت
ترجمه عهدنامه حضرت امير عليه السّلام به مالک اشتر
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 223)
[مترجم:شيخ احمد بن ملا حافظ عقيلى کرماني«اديب»(م:1329 ق)]
ديباچه [و ويرايش ]:ميرزا محمد حسين بن محمد ارباب اصفهاني«ذکاء الملک فروغي» (1325-1255 ق)
براي:سيد محمود خان طباطبايى تبريزى «علاء الملک»
خط:مصطفى بن محمد نجم آبادى
طهران:1321 ق/[1282 ش ]
84 ص، رقعى، سنگى
نهج البلاغه چيست؟:37، مشار:1/8-1417، ذريعه:8/3-152، 14/115، فرمان مالک اشتر:7-36
در فهرست مشار(1/8-1417)هيچ اشاره اى به اديب کرمانى ندارد و مترجم را محمد حسين فروغى قلمداد کرده است و معلوم است که مقدمه کتاب را نخوانده است
در ذريعه(8/3-152)اسم کتاب اشتباها دستور حکمت ناميده شده و اشاره کامل نموده به مترجم و مقدمه نويس.
در ذريعه(8/153)تحت عنوان شماره اى ديگر کتابى ذکر مى کند به نام:دستور حکومت اثر محمد على بن محمد حسين اصفهانى فروغى ذکاء الملک، که اين نيز اشتباه است زيرا محمد على فروغى که از سياستمداران دوره پهلوى اول بوده است (پسر ميرزا محمد حسين بن مهدى ارباب اصفهاني)که در اين مورد يقينا چيزى ننوشته است.
در ذريعه(13/374)نيز فقط نام دستور حکمت آمده بدون ذکر هيچ خصوصيت ديگري.
در ذريعه(14/115)نام اديب کرمانى را به عنوان مترجم ذکر مى کند ولى باز اشتباها نام کتاب دستور حکمت ناميده شده است.
در ذريعه(14/125)نام محمد حسين بن مهدى ارباب اصفهانى به عنوان مترجم ذکر شده و هيچ اشاره اى به اديب کرمانى ندارد و اشتباه ديگر اينکه چاپ دوم سربى اين کتاب به سال 1358 ق و در تبريز ياد شده و حال آنکه چاپ دوم سربى در سال 1318 ش توسط کتاب فروشى خيام در تهران به چاپ رسيده است(هر چند سالهاى 1318 ش و 1358 ق تقريبا معادل يکديگر هستند).
در نهج البلاغه چيست؟:37 تمام خصوصيات کتاب با کمال دقت ذکر شده شامل اسم کتاب، مترجم و ويراستار و فقط نوع چاپ و قطع و تعداد صفحات ذکر نگرديده است.
در کتاب فرمان مالک اشتر:7-36 اشاره کامل به مترجم و ويراستار دارد ولى در آخر صفحه 37 با شماره اى ديگر باز همين کتاب را معرفى مى کند البته با اطلاعات کامل تر و دقيق تر (يعنى اشتباها يک کتاب را در دو جاى مختلف معرفى مى کند)و اشتباها به چاپ تبريز سال 1358 ق اشاره دارد که از ذريعه گرفته است ولى در حقيقت همان چاپ 1318 ش تهران است.
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 224)
در فهرست آستان قدس(رحلي):5/250 ترجمه عهدنامه مالک اشتر از محمد حسين بن محمد مهدى ارباب اصفهانى قلمداد شده و اشاره اى به نام اصلى کتاب(دستور حکومت)و مترجم اصلى(اديب کرماني)ندارد.
در چاپ اول کتاب که در سال 1321 ق انجام شده، ميرزا محمد حسين بن محمد ارباب اصفهانى در مقدمه اى که به خواهش سيد محمودخان طباطبايى تبريزي«علاء الملک» نوشته اشاره کامل نموده به اين که مترجم کتاب احمد اديب کرمانى است و وى فقط نگارش(-ويرايش)کتاب را به عهده داشته است.
البته در روى جلد کتاب نيز هيچ اسمى از اديب کرمانى به عنوان مترجم برده نشده و فقط نوشته شده است:ديباچه و نگارش: ميرزا محمد حسين فروغي.
در چاپ هاى بعدى کتاب که ذيلا اشاره مى شود کلا مقدمه ذکاء الملک حذف شده و تنها چيزى که باقى مى ماند همان روى جلد کتاب است که هيچ اسمى از اديب کرمانى برده نشده و در تمام چاپ هاى بعدى به همين ترتيب بوده است، لذا اسم اديب کرمانى به عنوان مترجم حذف و جاى آن محمد حسين فروغى ذکر شده است!!
-دستور حکومت حضرت امير مؤمنان على بن ابيطالب عليه السّلام به مالک اشتر نخعى رفع اللّه درجاته
ترجمه و نگارش:ميرزا محمد حسين خان ذکاء الملک(فروغي)
چ:2، طهران:کتابفروشى خيام، 1318 ش/ [1359 ق ]
28 ص، بين جيبى و رقعى، سربى
چ:3، [طهران ]:کتابفروشى خيام، 1319 ش 24 ص، بين جيبى و رقعى، سربى
مشار:1/1418، آستان قدس(رحلي):5/250
-ترجمه عهدنامه امير المؤمنين على عليه السّلام بمالک اشتر
[مترجم:شيخ احمد اديب کرمانى ]
کرمان:مطبعه سعادت، ؟
76 ص، رقعى، سربى
تاريخ چاپ اين کتاب ذکر نگرديده و همچنين نام مترجم و ويراستار و چون که محل چاپ کتاب کرمان مى باشد شايد به وسيله نزديکان مترجم صورت گرفته و اعتراضى باشد به چاپهاى قبلى خصوصا چاپ دوم و سوم که اصلا نامى از مترجم ذکر نگرديده است.
در فهرست آستان قدس(رحلي):5/250 به اين چاپ نيز اشاره شده است و شخصى که اين کتاب را در آنجا وقف کرده است سال 1326 ش را ذکر مى کند پس مشخص مى شود کتاب مذکور قبل از اين سال منتشر شده است.
-سخنان على عليه السّلام
به انضمام فرمان حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 225)
مترجم:[محمد حسين ]فروغى
تهران:کتابفروشى رجبى، [1343 ش ]
77 ص، جيبى
صفحات 1 تا 39 شامل ترجمه سخنان کوتاه على عليه السّلام به قلم حسين حماسيان(صابر کرماني)و صفحات 40 تا 77 ترجمه عهدنامه مالک اشتر مى باشد.
-دستور حکومت(چهار زبان)
فرمان حضرت على امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر
فارسي:محمد حسين فروغى(39 ص)
عربي:منتخب از نهج البلاغه(35 ص)
ترجمه منظوم:احمد وقار بن وصال شيرازى (1298-1232 ق)به نام:رموز الإماره به اهتمام دکتر ماهيار نوابى(29 ص)
فرانسوي:سرهنگ محمود صادقيان(44 ص)
انگليسي:سيد عبد اللّه سيد باقرى(36 ص)
چ:1، تبريز:شرکت سهامى چاپ کتاب آذربايجان و کتابفروشى اميد، 1334 ش/[1375 ق ]
193 ص، رقعى
ذريعه:16/181، مشار:1/1418، دين نامه هاى ايران:324 و 326
-فرمان حضرت على عليه السّلام امير المؤمنين در اصول و آداب مملکت دارى و حکومت به مالک اشتر
ترجمه منصور:محمد حسين بن محمد مهدى ذکاء الملک
ترجمه منظوم:احمد وقار شيرازى
مقدمه:فاضل نيا(فاضل خراساني)
تهران:نشر فضيلت، 1378 ش
41 ص، وزيرى
ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:عبد الحسين بن عبد الرحيم بردسيرى
«ميرزا آقا خان کرماني»(1314-1270 ق)
طهران:1321 ق/[1282 ش ]
سنگى
نام اين کتاب در مشار:1/870 به نام«ترجمه عهدنامه مالک اشتر»و در کتاب مؤلفين مشار:3/755 به نام«عهدنامه مالک اشتر و دستور حکومت»آمده و تنها خصوصياتى که ذکر شده محل، سال نشر و نوع چاپ مى باشد و اشاره اى به تعداد صفحات، قطع و...نشده، پس معلوم ميشود مرحوم مشار کتاب را نديده است و اشتباها اين ترجمه که از آن شيخ احمد بن ملا حافظ عقيلى کرماني«اديب»(م: 1329 ق)مى باشد و تشابه اسمى نزديکى با شيخ احمد بن ملا جعفر روحى کرمانى(م: 1314 ق، يار و باجناق ميرزا آقا خان کرماني) دارد به نام ميرزا آقا خان کرمانى مشهور و ثبت شده است، چنانکه مرحوم مشار کتاب هشت بهشت را که از نوشته هاى شيخ احمد روحى کرمانى مى باشد را از نوشته هاى ميرزا آقا خان کرمانى حساب کرده است.
کتاب سالار نامه از تأليفات اديب کرمانى است که همراه با کتاب نامه باستان از تأليفات ميرزا آقاخان کرمانى هر دو با هم در يک
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 226)
مجلد در سال 1316 ق در شيراز چاپ شده اند(ذريعه:12/119)، محل چاپ اين کتابها يکبار در مشار:1/352، شيراز ذکر شده است و بار ديگر در مشار:3/756، طهران ذکر شده است!
و عجيب اينکه در مؤلفين مشار:1/352 موقع ذکر تأليفات شيخ احمد اديب کرمانى هيچ اشاره اى به کتاب دستور حکومت نشده با اينکه در ذريعه:8/3-152 و 14/115 صريحا نام وى به عنوان مترجم کتاب ذکر گرديده است.
پس مشخص شد که ترجمه عهدنامه مالک اشتر از ميرزا آقاخان کرمانى را فقط مرحوم مشار ذکر کرده اند آن هم بدون ذکر اطلاعات دقيق و در هيچ منبع کتابشناسى ديگرى اين کتاب براى ميرزا آقا خان ثبت نشده است و منشأ اشتباه مرحوم مشار همانا تشابه اسمى بسيار نزديک اديب کرمانى با روحى کرمانى است که چون بعضى از تأليفات روحى کرمانى به نام ميرزا آقا خان کرمانى ثبت شده است لذا دستور حکومت از اديب کرمانى نيز به نام آقا خان کرمانى ثبت شده است.
51-عهدنامه مالک اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:1323 ق
وزيرى يزد:4/1377
52-عنوان رياست
ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:سيد على اکبر بن سلطان العلماء سيد محمد نقوى لکهنوى(م:1324 ق)
ذريعه:15/353
53-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
ترجمه منظوم:تقى [بن محمد ساوجبلاغى ] عنوان نگار
تاريخ ترجمه:1324 ق
آستان قدس:17/72
54-سعادة الملوک
ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:مرتضى بن محمد تقى موسوى نجفى بهبهانى
تاريخ ترجمه:1325 ق
نشريه نسخه هاى خطّي:4/304، منزوي: 1632
55-سياست نامه
در ترجمه فرمان واجب الإذعان حضرت امير المؤمنين عليه الصلوة و السلام خطاب به مالک اشتر در توجيه ولايت مصر به او
ناظم:ميرزا جهانگير خان بن محبعلى حسينى مرندي«ناظم الملک ضيائي»
(1352-1275 ق)
تاريخ نظم:1326 ق
خط:احمد بصيرت
تبريز:مطبعه مشهدى اسد آقا، 1327 ق
108 ص، جيبى، سنگى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 227)
-تبريز:1327 ش/1368 ق
50 ص، رقعى(همراه با فرمان مبارک از جواد فاضل، به کوشش:کاظم طباطبايي)
-استانبول:؟(ذريعه:12/273)
-تهران:انتشارات اقبال، 1346 ش
69 ص، وزيرى(ضمن کتاب کليات ضيائى از صفحات 435 تا 504 چاپ شده است)
ريحانة الأدب:6/4-123،
آستان قدس رضوي:5/296، ذريعه: 12/273، 24/217، مؤلفين مشار:2/8-447، سخنوران نامى معاصر:1/156
دانشمندان آذربايجان:242
در فهرست کتابهاى چاپى فارسى(مشار): 3/3114 و مؤلفين کتابهاى چاپى(مشار): 2/8-447 در مورد خصوصيات چاپى کتاب حاضر دچار اشتباهاتى شده است.
-سياست نامه
در ترجمه [منظوم ]فرمان امير المؤمنين عليه السّلام خطاب به مالک اشتر
ناظم:ميرزا جهانگير خان ناظم الملک ضيائى
به کوشش:رسول جعفريان
تهران:بنياد نهج البلاغه، 1381 ش
46 ص، وزيرى
(به ضميمه فصلنامه نهج البلاغه:3-2/243-197)
56-عهدنامه مبارکه امير المؤمنين على عليه السّلام به مالک اشتر(متن و ترجمه)
ترجمه:شيخ محمد هادى بن محمد حسين قائنى بيرجندى(1366-1277 ق)
ترجمه:1333 ق
طهران:مؤسسه کلاله خاور، 1316 ش 1355 ق
132+28 ص، خشتي.
به ضميمه ادب الکبير(متن و ترجمه)عبد اللّه بن مقفع چاپ شده است
ذريعه:4/20-119، 13/375، 14/152 مشار:1/870
57-ترجمه عهد اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:1345 ق
نشريه نسخه هاى خطّي:2/97
58-عهد[نامه مالک ]اشتر
مترجم:نامعلوم
تاريخ کتابت:؟
ملک:6/480
59-اساس السّياسة فى تأسيس الرّياسة
شرح عهدنامه مالک اشتر
شارح:شيخ محمد بن اسماعيل کجورى مازندرانى طهراني«سلطان المتکلمين»(م:1353 ق)
ذريعه:2/7، 14/6-145
60-شرح دستور حضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب به مالک اشتر نخعى در خصوص حکومت مصر
نويسنده:بتول سمى زاده
تهران:دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات و
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 228)
علوم انسانى، 17-1316 ش/[1358 ق ]
46 ص، پايان نامه
معجم ما کتب عن الرسول و اهل البيت عليهم السّلام:6/45
61-الرّاعى و الرّعية شرح عهد الإمام على عليه السّلام الموجة إلى مالک الاشتر النخعى حين ولاه مصر
[المثل الأعلى ]للحکم الديمقراطى فى الإسلام
تأليف:توفيق بن على فکيکى بغدادى محامى (1389-1321 ق)
مقدمه:شيخ هادى آل کاشف الغطاء، سيد هبة الدين شهرستانى
ط:1، نجف:مطبعة الغرى، 1358 ق/[1939 م ]
2 جلد در 1 مجلد
228 ص، وزيرى
ط:2، بغداد:مکتبة المعارف، 1382 ق/1962 م
320 ص، وزيرى
ط:3، تهران:بنياد نهج البلاغه، 1361 ش/ 1402 ق
ه+315، وزيرى
[ط:4]، بيروت:مؤسسة الوفاء، 1403 ق/1983 م
284 ص، وزيرى
ذريعه:10/60-59، 14/120 نقباء البشر:1/3-271
در فهرست مشار(عربي):399 و 555 چاپ اوّل اشتباها 1359 ق ذکر شده است.
62-قانون الولاة فى سياسة الرّعاة
شرح عهد مالک الاشتر
شارح:سيد محمد حسن بن سيد على موسوى قزوينى نجفى(1358-1319 ق)
ذريعه:13/374، 17/29، 26/1-140
63-منشور زمامدارى
فرمان امير المؤمنين على عليه السّلام به مالک اشتر نخعى متن عربى همراه با ترجمه فارسى
[ترجمه:سيد علينقى فيض الاسلام ]
[تاريخ ترجمه:1365 ق ]
[تهران ]:سازمان عقيدتى سياسى وزارت دفاع، ؟
48 ص، وزيرى
-اصول زمامدارى از ديدگاه على عليه السّلام
فرمان مبارک امام عليه السّلام به مالک اشتر
[ترجمه:سيد علينقى فيض الاسلام ]
خط:کيخسرو خروش(-1320 ش)
تذهيب:جمال الدين خرمى نژاد
چ:1، [تهران ]:واحد فرهنگى بنياد شهيد انقلاب اسلامى(نشر شاهد)، 1369 ش/[1411 ق ]
4+41 ص، رقعى
-عهدنامه حضرت على امير المؤمنين عليه السّلام به مالک بن حارث اشتر
[مترجم:سيّد علينقى فيض الاسلام ] خطّ:ابراهيم بخت شکوهى(-1320 ش)
چ:1، تبريز:انتشارات ستوده(با همکارى دانشگاه هنر اسلامى تبريز)، 1380 ش
8+52 ص، وزيرى
64-سياست نامه حضرت على عليه السّلام
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 229)
سيد على اکبر برقعى قمي«کاشف» (1407-1317 ق)
تهران:کتابفروشى حافظ، 1326 ش [1367 ق ]
16 ص، رقعى
ذريعه:12/274، مشار:2/2054، دين نامه هاى ايران:321
65-فرمان مبارک حضرت امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام به مالک اشتر
(به انضمام دو خطبه اخلاقى از ترجمه و تفسير نهج البلاغه)
مترجم:جواد فاضل بن ابو الحسن لاريجانى آملى(1381-1335 ق)
[تهران ]:شرکت سهامى چاپ، 1326 ش/1367 ق 59 ص، رقعى
صفحات 1 تا 53 شامل ترجمه عهدنامه مالک اشتر و صفحات 54 تا 59 شامل ترجمه نامه هاى ديگر است.
-تبريز:1327 ش/1368 ق
131 ص، رقعى(همرا با سياست نامه جهانگير خان ضيائى، به کوشش کاظم طباطبايي)
صفحات 57 تا 107 شامل سياستنامه و صفحات 109 تا 131 شامل ترجمه وصيت به امام حسن عليه السّلام مى باشد.
-تبريز:انجمن اسلامى دانشجويان تبريز، 1342 ش 92 ص، جيبى
ذريعه:13/374، 16/182، مؤلفين مشار:2/403-397
-سخنان على عليه السّلام از نهج البلاغه
فرمان به محمد ابن ابى بکر
فرمان به مالک اشتر
وصيت به حضرت امام حسن عليه السّلام
ترجمه:جواد فاضل
تهران:؟
تهران:1358 ش(افست)
75 ص، رقعى
صفحات 1 تا 6 شامل فرمان به محمد بن ابى بکر و صفحات 7 تا 54 داراى ترجمه فرمان به مالک اشتر و صفحات 55 تا 75 شامل وصيت به امام حسن عليه السّلام مى باشد.
-روش رهبرى در اسلام ج:2
[ترجمه عهدنامه مالک اشتر]
[ترجمه:جواد فاضل ]
درود:شرکت سهامى سيمان فاروس و خوزستان
32 ص، جيبى
-فرمان على عليه السّلام به مالک اشتر و وصيت نامه حضرتش به امام حسن مجتبى عليه السّلام در آيين رهبرى و مديريت
ترجمه:جواد فاضل
خط:سيد محمود مرتضوى
[چ:1 تهران ]:کتابفروشى و چاپخانه على اکبر علمى و مدرسه عالى امور ادارى و بازرگانى کرمان، [1350 ش ]
202 ص، رقعى
صفحات 15 تا 148 داراى ترجمه عهدنامه مالک اشتر و صفحات 149 تا 202 داراى ترجمه نامه به امام حسن عليه السّلام مى باشد.
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 230)
-فرمان حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
[مترجم:جواد فاضل ]
خط:؟
[تهران ]:روابط عمومى و ارشاد شرکت خدمات بازرگانى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، 1366 ش
63 ص، رقعى
-فرمان حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
[مترجم:جواد فاضل ] خط:؟
[تهران ]:روابط عمومى و ارشاد وزارت امور اقتصاد و دارايى، 1371 ش
63 ص، رقعى
-فرمان حضرت مولى الموحدين امام على امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر نخعى
(فارسي-عربي)
[مترجم:جواد فاضل ]
خط:؟
[تهران ]:سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى، 1379 ش
85 ص، جيبى
-فرمان حضرت مولى الموحدين امام على امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر نخعى(والى مصر)
مترجم:جواد فاضل
خط:حسين جعفرى تبار
تذهيب:محمد طريقتى
چ:1، تهران:خانه فرهنگ و هنر گويا، 1378 ش
چ:2، -1380 ش
44 ص، رحلى
-فرمان مبارک حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
ترجمه:جواد فاضل
به کوشش:حميدرضا روحانى
خط:مير على اصغر هاشمى
قم:انتشارات ائمه، 1381 ش
53 ص، رقعى
اين کتاب با اسامى گوناگون با تغيير در نام کتاب و مترجم با مشخصات ذيل چاپ شده است!؟
-فرمان حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
مترجم:مصطفى زمانى
خطّ:؟
تهران:شرکت سنگ آهن مرکزى ايران، 1379 ش
63 ص، رقعى
-وظايف مسئولين در نظام دينى
نامه امام على عليه السّلام به(استاندار مصر)مالک اشتر
گردآورى و تنظيم:معاونت فرهنگى نيروى زمينى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
چ:1، تهران:قدر ولايت، 1379 ش
چ:2، -، 1380 ش
61 ص، رقعى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 231)
66-عهد الإمام عليه السّلام للأشتر
نجف:مطبعة النعمان، 1375 ق/1955 م
24 ص، ؟
معجم المطبوعات النجفية:253
67-عهد الأشتر
رسالة فى بيان سند عهده إلى مالک الأشتر و شرح متنه
تأليف:سيّد محمد على بن حسين(هبة الدين)حسينى شهرستانى(1386-1301 ق) ذريعه:15/363
68-السياسة العلوية
شرح عهد امير المؤمنين عليه السّلام الى مالک الأشتر تأليف:شيخ عبد الواحد بن احمد آل مظفر (1395-1310 ق)
ذريعه:12/272، المنتخب من اعلام الفکر و الأدب:302
69-دراسات فى نهج البلاغة
تأليف:شيخ محمد مهدى بن عبد الکريم شمس الدين عاملى(1421-1353 ق)
ط:1، نجف:مکتبة الأمين، 1376 ق/1956 م
202 ص، رقعى
ط:2، ويرايش دوم، بيروت:دار الزهراء، 1392 ق/1972 م
264 ص، وزيرى
ط:3، بيروت:الدار الاسلامية، 1402
ق/1981 م
323 ص، وزيرى
بخشهايى از اين کتاب شرح عهدنامه مالک اشتر مى باشد.
ذريعه:14/148
-جستجوئى در نهج البلاغه
(ترجمه کتاب دراسات فى نهج البلاغه)
نويسنده:شيخ محمد مهدى شمس الدين
ترجمه:دکتر محمود عابدى
[چ:1]، تهران:بنياد نهج البلاغه، 1361 ش/ 1403 ق
238 ص، وزيرى
چ:2، ويرايش دوم-، (زير چاپ)
70-نظم [عهدنامه ]مولاى متقيان على بن ابيطالب عليه السّلام به مالک اشتر
ترجمه منظوم:ابو الفضل بن جواد وکيلى قمى (1404-1330 ق)
[تاريخ نظم:1336 ش/1377 ق ]
قم:؟
60 ص، جيبى
71-فروغ يزدان
[ترجمه هاى مختلف از نامه على عليه السّلام به مالک اشتر] شامل ترجمه هاي:بدايع نگار، وقار شيرازى، ذکاء الملک فروغى و فيض الاسلام
گردآورنده:[احمد]نيکوهمت(-1303 ش)
قم:چاپخانه حکمت، 1337 ش/1378 ق
28+176 ص، وزيرى
مؤلفين مشار:1/1-490
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 232)
72-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مهمترين نامه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام
با مقدمه و حواشى بضميمه متن تصحيح شده عهدنامه
مترجم:على اصغر فقيهى [قمى ](م:1382 ش)
چ:1، قم:کتابفروشى علامه، 1341 ش/ 1382 ق
48+31 ص، رقعى
مشار:3/3598
73-عهدنامه مشهور حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر حاکم مصر(انگليسي)
يک سند معتبر تاريخى
مترجم:[رضا حسين ]رشيد ترابى (1393-1326 ق)
پاکستان:معراج خالد، ؟
13 ص، رقعى
تذکره علماى اماميه پاکستان:1-100
-نامه حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر (انگليسي)
مترجم:رشيد ترابى
تهران:وزارت ارشاد اسلامى، 1360 ش/
1981 م
43 ص، ؟
-عهدنامه مشهور امام على عليه السّلام به مالک اشتر(انگليسي)
مترجم:[رضا حسين ]رشيد ترابى
چ:1 قم، انتشارات انصاريان، 1381 ش/1423 ق
55 ص، رقعى
74-آئين جهاندارى
يا عهدنامه حضرت امام ابو الحسن على بن ابى طالب عليه السّلام به سپهبد اعظم و بزرگترين سپهسالار سپاه اسلام جناب مالک اشتر رضى اللّه عنه (به همراه چند نامه ديگر متخّذ از کتاب نهج البلاغه منظوم)
مترجم، شارح و ناظم:شيخ محمد على بن محمد حسين انصارى قمى(1405-1329 ق)
خط:حسن بن عبد الکريم هريسى تبريزى
[چ:1، تهران:مطبوعاتى آذر]، 1344 ش/1385 ق 252 ص، رقعى
صفحات 1 تا 111 شرح عهدنامه مالک اشتر و صفحات 112 تا 252 حاوى شرح نامه هاى ديگر حضرت است.
75-مع الإمام على عليه السّلام فى عهده لمالک الأشتر
تأليف:محمد باقر ناصرى
ط:1، بيروت:دار التعارف، 1393 ق/1973 م
ط:2-، 1400 ق/1980 م
144 ص، رقعى
مصادر نهج البلاغه:3/30-429، المنتخب من اعلام الفکر و الادب:402
76-پژوهشى در فرمان على عليه السّلام به مالک اشتر نخعى از ديدگاه مديريت
نويسنده:منوچهر مظفريان
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 233)
شيراز:لوکس شيراز، ؟
22 ص، رقعى
ضمن کتاب:رهبرى و مديريت در اسلام
صفحات 93 تا 112 چاپ شده است
چ:1، تهران:انتشارات عطائى، 1354 ش/1396 ق
چ:2، -، 1362 ش
19 ص، رقعى
77-دو نامه از امام على عليه السّلام
به فرزند والاتبارش:امام حسن عليه السّلام
به يار جان نثارش:مالک اشتر
(ترجمه بخشى از نهج البلاغه)
ترجمه:دکتر اسد اللّه مبشّرى(1369-1288 ش)
خط:محمود اشرفى تبريزى
[چ:1]:تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1354 ش/1396 ق
-، -1355 ش
-، -1358 ش
120 ص، رقعى
صفحات 43 تا 76 ترجمه نامه به امام حسن 7 و صفحات 77 تا 120 داراى ترجمه عهدنامه مالک اشتر مى باشد
دين نامه هاى ايران:3-322
78-فرمان امام على بن ابى طالب عليه السّلام
به:امام حسن و مالک اشتر
ترجمه:محمد مقيمى
تهران:انتشارات سعدى، 1354 ش/[1396 ق ]
96 ص، رقعى
صفحات 5 تا 55 عهدنامه مالک اشتر و صفحات 56 تا 96 نامه امام حسن عليه السّلام مى باشد.
دين نامه هاى ايران:322
79-منشور حکومت على عليه السّلام
[ترجمه فرمان على عليه السّلام به مالک اشتر]
به کوشش [ترجمه؟]:دکتر مهدى طارمى مقدمه:على حکمت
[تهران ]:اتحاديّه انجمن هاى اسلامى دانشجويان اروپا، آمريکا و کانادا، با همکارى انتشارات الفتح:1355 ش
6+62 ص
چ:1، تهران:انتشارات آزادى، 1355 ش
چ:2، -، 1357 ش
[چ:3]، 1357 ش
ب+62 ص، رقعى
80-برداشتى از فرمان على عليه السّلام به مالک [اشتر]
نويسنده:کيومرث صابرى(-1320 ش)
[چ:1 تهران ]:انتشارات صراط[1357 ش/ 1399 ق ]
101 ص، رقعى
قرن پانزدهم هجرى
81-فرمان به مالک اشتر از امام على عليه السّلام (اسپانيولي)
مترجم:گراسى يلاّ آنيس دائود
چ:1، تهران:وزارت ارشاد اسلامى،
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 234)
1358 ش/1979 م
چ:2، -، /1982 م
40+2 ص، پالتويى
82-نظرية الحکم و الإدارة فى عهد الإمام على عليه السّلام للأشتر
تأليف:سيد عبد المحسن فضل اللّه [حسنى ]
ط:1، بيروت:دار التعارف، [1400 ق/1979 م ]
ط:2، -، [1404 ق ]/1983 م.
236 ص، وزيري.
83-آئين جهاندارى(4-1)
شرح عهدنامه امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر نويسنده:سيد ابراهيم بن مهدى علوى خويى (1409-1328 ق)
موسوعة مؤلفى الإمامية:1/418
84-قانون اساسى حکومت امام على عليه السّلام
[موضوع بندى و تبويب عهدنامه مالک اشتر]
نويسنده:على انصاريان
چ:1، تهران:بنياد نهج البلاغه، 1359 ش/ [1401 ق ]
10+61 ص، وزيرى
چ:2، ويرايش دوم، -، (زير چاپ)
اين کتاب با اسامى گوناگون با تغيير در نام کتاب و نويسنده با مشخصات ذيل چاپ شده است!؟!
-عهدنامه امام على عليه السّلام به مالک اشتر
ويرايش و تصحيح:[محمد]رياضى
چ:1، تهران:انتشارات پيام آزادى، 1376 ش
چ:2، -، 1379 ش
چ:3، -، 1379 ش
68 ص، جيبى
-اصول عدالت علوى
فرمان امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر استاندار مصر گردآوري:سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى
چ:1، تهران:قدر ولايت، 1380 ش
61 ص، رقعى
-اين کتاب به زبانهاى مختلف نيز ترجمه شده است:
-عهد الإمام على عليه السّلام إلى مالک الاشتر
أحد مصادر تدوين الدستور الإسلامى
تأليف:على انصاريان
ط:1، طهران:دار سروش، 1403 ق/1361 ش
59 ص، رقعى
-منشور عدالت انسانى (اردو-عربي-انگليسي)
قانون اساسى حکومت امام على عليه السّلام
عهدنامه امام على عليه السّلام بنام مالک اشتر(ره)
نويسنده:على انصاريان
مترجم:باب العلم فاونديشن
چ:1، کراچى پاکستان:باب العلم فاونديشن، 1418 ق
194+41 ص، رقعى
همراه با ترجمه به عربى و انگليسى
-نامه حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر (بنگالي)
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 235)
نويسنده:على انصاريان
مترجم:؟
چ:2، داکا:خانه فرهنگ جمهورى اسلامى ايران در بنگلادش، 1420 ق/1999 م
48 ص، رقعى
85-فرمان مبارک(حکومت از مولي) امير المؤمنين(على عليه السّلام)به مالک اشتر
مترجم:محمد وحيد گلپايگانى(-1305 ش)
[چ:1]تهران:انتشارات محمدى، 1361
ش/1403 ق
72 ص، رقعى
-فرمان مبارک امام على عليه السّلام به سپهسالار خود مالک اشتر فرمانرواى مصر
مترجم:محمد وحيد گلپايگانى
تهران:انتشارات اعلمى، ؟
47 ص، رقعى
86-نمودارى از حکومت على عليه السّلام
نويسنده:حسن سعيد(ره)
چ:1، تهران:کتابخانه مدرسه چهل ستون مسجد جامع تهران، با همکارى کتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السّلام اصفهان، [1361 ش ]/1403 ق.
312 ص، وزيرى
صفحات 1 تا 179 شرح نامه به امام حسن عليه السّلام و صفحات 180 تا 312 شرح عهدنامه مالک اشتر مى باشد.
87-دو فرمان تاريخى
1.فرمان حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
2.فرمان 8 ماده اى امام خمينى به مسؤولين مترجم:؟
[چ:1، تهران ]:سازمان اوقاف [و امور خيريّه ]، دفتر خدمات دينى، 1361 ش/1403 ق
40 ص، پالتويى
صفحات 5 تا 34 ترجمه عهدنامه مالک اشتر و صفحات 35 تا 40 داراى فرمان 8 ماده اى امام خمينى(ره)مى باشد.
88-آغاز حرکت انقلابى در مصر
[شرح عهدنامه على عليه السّلام به مالک اشتر]
مدرّس:حسين نورى [همدانى ]
[به کوشش ]:شهيد محمد تقى بشارت، حسن يوسفى، محمد سالار
تهران:انتشارات اسلامى، 1361 ش
228 ص، رقعى
89-درسهايى از نهج البلاغه ج:2
[شرح ]نامه امام على عليه السّلام به مالک اشتر
مدرّس:حسينعلى منتظرى(-1301 ش)
چ:1، [تهران ]:حزب جمهورى اسلامى، 1361 ش/[1403 ق ]
429 ص، رقعى
صفحات 5 تا 351 شرح عهدنامه مالک اشتر و صفحات 352 تا 424 شرح نامه هاى ديگر مى باشد.
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 236)
-درسهايى از نهج البلاغه ج:2
فرمان حکومتى امير المؤمنين عليه السّلام [به مالک اشتر]و چند نامه ديگر.
مدرّس:حسينعلى منتظرى
چ:2، [ويرايش دوم ]، قم:مرکز جهانى علوم اسلامى، 1367 ش
400 ص، وزيرى
صفحات 9 تا 317 شرح عهدنامه مالک اشتر و صفحات 319 تا 394 شرح نامه هاى ديگر است.
90-عهد الأشتر
[شرح لعهد امير المؤمنين عليه السّلام الذى کتبه لمالک الاشتر(ره)لمّا ولاّه مصر]
تأليف:شيخ محمد مهدى شمس الدّين
ط:1، بيروت:مؤسسة الوفاء، 1404 ق/ 1984 م
152 ص، وزيرى
ط:2، (ويرايش دوم)، بيروت:المؤسسة الدولية للدراسات و النشر، 1421 ق/2000 م 196 ص، وزيرى
تراثنا:5/297، المنتخب من اعلام الفکر و الأدب:614
91-برداشتهايى از عهدنامه مالک اشتر
نويسنده:سيد جمال الدين دين پرور
تأليف:1362 ش
60 ص، رحلى، دستنويس
92-خطّ و فرهنگ حکومت اسلامى
[ترجمه و توضيح عهدنامه مالک اشتر] نويسنده:عبد المجيد معاديخواه
چ:1، قم:دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1362 ش
8+125 ص، رقعى
(سلسله برداشتهايى از نهج البلاغه، 1)
93-شرح عهد الإمام على عليه السّلام إلى مالک الأشتر(فارسي)
نويسنده:سيّد احمد بن عطاء الله فقيه إمامى (1414-1352 ق)
موسوعة مؤلّفى الإمامية:4/156
آينه پژوهش:23/109
94-على عليه السّلام و آيين رهبرى
برداشتى کوتاه از عهدنامه و وصيت نامه مولاى متقيان على عليه السّلام در رابطه با مديريت، رهبرى و اخلاق اجتماعى خطاب به مالک [اشتر]و فرزند برومندش امام حسن مجتبى عليه السّلام
به کوشش:مهدى ماحوزى
چ:1، تهران:انتشارات پيک دانش، 1363 ش
116 ص، رقعي.
95-الحکم و الإدارة فى نهج الإمام على عليه السّلام
برداشت هايى از عهدنامه امام به مالک اشتر تأليف:على صلاح
چ:1، [طهران ]:دار البصائر، 1405 ق
119 ص، رقعى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 237)
96-سياست و مديريت از ديدگاه امام على عليه السّلام
[ترجمه و توضيح عهدنامه مالک اشتر] نويسنده:محمد تقى رهبر(-1314 ش)
چ:1، تهران:سازمان تبليغات اسلامى، 1363 ش
چ:2، -1366 ش [؟1368 ش ]
[چ:3]، چاپ و نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامى، 1379 ش
[چ:4]، -، 1380 ش
141 ص، رقعى
97-درسهايى از نهج البلاغه
فرمان امام على عليه السّلام به مالک اشتر نخعى
مدرّس:محمد[موحدى ]فاضل لنکرانى(-1310 ش)
تقرير و تنظيم:حسين کريمى [مراغه اى ](-1341 ش)
چ:1، قم:انتشارات شکورى، 1364
ش/1406 ق
ک+213 ص، وزيرى
-آيين کشوردارى از ديدگاه امام على عليه السّلام
مدرّس:محمد فاضل لنکرانى
تقرير و تنظيم:حسين کريمى
چ:1، [ويرايش دوّم ]تهران:دفتر نشر
فرهنگ اسلامى، 1366 ش/[1408 ق ]
چ:2، -، 1368 ش/[1410 ق ]
چ:3، -1370 ش/[1412 ق ]
چ:4، -1373 ش
چ:5، -1376 ش
چ:6، -1377 ش
چ:7، -1379 ش
206 ص، وزيرى
98-سيرى کوتاه در مديريت اسلامى
شرحى بر فرمان مالک اشتر
تهران:واحد فوق برنامه جهاد دانشگاهى، 1364 ش
نويسنده:سيد محمود حسينى سياهپوش
440 ص، رقعى
99-طبقه بندى وظايف حکومت اسلامى
برداشتى از نامه 53 حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر(بررسى مقدماتي)
[تهيه و تنظيم ]:مرکز مطالعات و پژوهشهاى ادارى سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تهران:سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، 1365 ش
8+57 ص، رحلى
100-مالک الأشتر و عهد الإمام له
تأليف:عباس على موسوى
بيروت:دار الاضواء، 1407 ق/1987 م
172 ص، رقعى
101-نامه به مالک اشتر نخعى(حاکم مصر)(فرانسوي)
مترجم:حميده عطوئى
[چ:1]، تهران:وزارت ارشاد اسلامى، ؟
32 ص، جيبى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 238)
(رسالت اسلام، 1)
-نامه امام على به مالک اشتر(فرانسوي)
مترجم:[حميده ]عطوئى
ويرايش:دکتر محسن خليجى
چ:2، تهران، بنياد انديشه اسلامى، 1367 ش/ 1989 م
25 ص، رقعى
102-سيماى کارگزاران در نهج البلاغه
ترجمه عهدنامه امام امير المؤمنين على عليه السّلام به مالک اشتر
مترجم:گروه ترجمه بنياد نهج البلاغه
چ:1، تهران:بنياد نهج البلاغه 1367 ش/[1410 ق ]
چ:2، -1369 ش/[1411 ق ]
چ:3، -1371 ش(قم).
چ:4، -، 1373 ش/
چ:5، -، 1374 ش
چ:6، -، 1376 ش
63 ص، رحلي.
چ:7، -1378 ش، به انضمام ترجمه انگليسى 8+110 ص، رحلى
چ:8، -، 1379 ش با عنوان:حکومت و مردم دارى در نهج البلاغه، برداشتى نواز فرمان على عليه السّلام به مالک اشتر
67 ص، رقعى
[چ:9]، -، 1379 ش، با همکارى سازمان عقيدتى سياسى وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح
67 ص، جيبى
103-على [عليه السّلام ]و نظام الحکم فى الإسلام
[شرح عهد مالک الأشتر]
تأليف:محمد باقر ناصرى
ط:1، بيروت:دار الزهراء، 1410 ق/1990 م 203 ص، وزيرى
104-حکمت اصول سياسى اسلام
ترجمه و تفسير فرمان مبارک امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام به مالک اشتر
ترجمه و تأليف:محمد تقى جعفرى تبريزى (1377-1302 ش)
چ:1، تهران:بنياد نهج البلاغه، 1369 ش/ 1411 ق
چ:2، -1373 ش
چ:3، -، 1379 ش
551 ص، وزيرى
105-فرياد جرس
نامه حضرت على عليه السّلام به مالک اشتر
و وصيتنامه آن حضرت به امام حسن عليه السّلام
نويسنده:سيد محمد خامنه اى(-1314 ش)
تاريخ ترجمه:1348 ش
تهران:انتشارات تک، 1370 ش/[1412 ق ]
128 ص، رقعى
صفحات 57 تا 81 ترجمه وصيتنامه به امام حسن عليه السّلام و صفحات 85 تا 107 ترجمه عهدنامه مالک اشتر مى باشد.
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 239)
-فرياد جرس
نويسنده:سيد محمد خامنه اى
چ:2، تهران:انتشارات علمى و فرهنگى، 1375 ش
80 ص، رقعى
صفحات 37 تا 54 وصيتنامه به امام حسن 7 و صفحات 57 تا 77 حاوى عهدنامه مالک اشتر است.
106-القانون الأکبر فى شرح عهد الإمام للأشتر
تأليف:سيد مهدى سويّج بصرى (1423-1343 ق)
مصادر نهج البلاغة:3/429، المنتخب من اعلام الفکر و الأدب:671
آينه پژوهش:76/134
107-النظام السيّاسى فى عهد الإمام على عليه السّلام لمالک الاشتر
تأليف:شيخ نورى حاتم
ط:1، بيروت:مؤسسة المرتضى العالمية، 1414 ق/1994 م
152 ص، وزيرى
108-فرمان حکومتى پيرامون مديريت
شرح عهدنامه امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام به مالک اشتر
نويسنده:محمود قوچانى
چ:1، تهران:مرکز آموزش مديريت دولتى، 1374 ش
چ:2، 1375 ش
چ:3، 1377 ش
چ:4، 1379 ش
16+225 ص، وزيرى
109-نامه روح فزا(3-1)
برداشت هايى از عهدنامه على عليه السّلام به مالک اشتر
نويسندگان:على محمدى تاکندى(-1312 ش)، رضا شيخ محمدى(-1344 ش)
تهران:انتشارات آفرينه، (با همکارى حوزه علميه قزوين)، وزيرى
-ج:1، 240 ص
چ:1، 1375 ش
چ:2، 1380 ش
-ج:2، 456 ص
چ:1، 1378 ش
چ:2، 1380 ش
-ج:3، 464 ص،
چ:1، 1380 ش
110-عهد الإمام على عليه السّلام [کتبه ]لمالک الأشتر النّخعى لمّا و لاّ على مصر
طهران:رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، مديرية الترجمة و النشر[با التعاون مع ]قم: المجمع العالمى لأهل البيت عليهم السّلام، 1418 ق/ 1997 م
44 ص، جيبى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 240)
111-عهد امير المؤمنين عليه السّلام الى القادة و المسئولين
دراسة نموذجيّة لعهد الإمام على عليه السّلام الى مالک الأشتر
[تبيين القواعد الأساسيّة للإدارة و القيادة فى الإسلام ]
تأليف:سيد عباس نور الدين
ط:1، بيروت:مرکز بقية اللّه الاعظم(عج)، 1998 م/[1419 ق ]/1377 ش
182 ص، رقعى
112-عهد من على امير المؤمنين عليه السّلام کتبه للأشتر النخعى(عربي-انگليسي)
تنظيم [مترجم؟]:قسم المراسلات الخارجيّة فى مؤسسة طريق الحق
قم:مؤسسة فى طريق الحق، 1420 ق/[1378 ش ]
20+36 ص، رقعى
113-اينگونه باش...!
برگردان منظوم نامه امام على عليه السّلام به مالک اشتر
ترجمه منظوم:على نجات سياوشى
چ:1، ملاير:علم گستر، 1378 ش.
ه+71 ص، رقعى
114-بيست مجلس پيرامون عهدنامه مالک اشتر
نويسنده:رضا استادى(-1316 ش)
چ:1، تهران:دار الکتب الاسلاميّه، 1379 ش 338 ص، وزيرى
115-اصول سياسى اسلام در عهدنامه امام على عليه السّلام(به مالک اشتر)
تهيه و تنظيم:احمد رضا کشورى (م:1381 ش)
چ:1، قم:وثوق، 1379 ش
95 ص، رقعى
116-رياست و حکمرانى از ديدگاه امير مؤمنان على عليه السّلام
نويسنده:جعفر شيخ الاسلامى(-1333 ش)
چ:1، تهران:دار الکتب الاسلامية، 1379 ش
64 ص، رقعى
صفحات 39 تا 64 ترجمه عهدنامه مالک اشتر مى باشد.
117-منشور علوى در فرمان به مالک اشتر نخعى
[شرح عهدنامه مالک اشتر]
نويسنده:عبد الستار اجرايى(-1311 ش)
چ:1، قم:دفتر نشر نويد اسلام، 1380 ش
382 ص، رقعى
118-اهداف و وظايف اصولى حکومت اسلامى [2-1]
برداشت هايى از عهدنامه امير المؤمنين على عليه السّلام به مالک اشتر نخعى
نويسنده:على شيخ موحد
تهيه و تنظيم:محمد جواد جعفرنژاد، عبد العلى بحراني.
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 241)
چ:1، قم:انتشارات سلسله، با همکاري:اداره آموزش عقيدتى حوزه نمايندگى ولى فقيه در جهاد کشاورزى استان فارس، 1380 ش
255 ص، وزيرى
119-مديريت و سياست
فرمان امير المؤمنين عليه السّلام به مالک اشتر
(متن نهج البلاغه با اضافات تحف العقول)
نويسنده:على اکبر ذاکرى(-1338 ش)
چ:1، قم:دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، 1380 ش
136 ص، رقعى
120-مديريّت و مدارا در کلام على عليه السّلام
دريافتى از فرمان امير مؤمنان به مالک [اشتر]
مترجم:دکتر على شيروانى
چ:1، قم:دار الفکر، 1380 ش
101 ص، رقعى
121-منشور مديريت
نگرشى تطبيقى به فرمان امام على عليه السّلام به مالک اشتر نويسنده:سيد محمد مقيمى(-1350 ش)
چ:1، تهران:کتاب مهربان نشر، 1380 ش
د+70 ص، وزيرى
122-دولت جاويد
ترجمه و تبيين فرمان امام على عليه السّلام به مالک اشتر نخعى به انضمام زندگى نامه مالک اشتر نويسنده:محمد على صالحى مازندرانى (-1355 ش)
چ:1، قم:صالحان، 1380 ش
143 ص، رقعى
123-پرتوهايى از على عليه السّلام سيّد الاوصياء:
فرامين حکومتى به مالک اشتر و افشاگرى هاى شقشقيه...
نويسنده:محمد ابراهيم خرسندى(-1333 ش)
رشت:مبتکر، 1381 ش
199 ص، ؟
124-شرح عهد العلوى إلى مالک الأشتر النخعى
يا آئين زمامدارى
نويسنده:محمد بن غلامحسين طسوجى تأليف:1423 ق
364 ص، وزيرى، دستنويس
125-ترجمه و شرح مختصر فرمان مبارک امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السّلام به مالک اشتر
(اخلاق کارگزاران و مديران در جامعه اسلامي)
نويسنده:دکتر محمد گلدوست(-1343 ش)
چ:1، ساري:ستاره سهيل، 1382 ش
396 ص، رحلى
126-مديران در نهج البلاغه
منش و روش مسئولان در حکومت اسلامى از ديدگاه حضرت على عليه السّلام چگونه بايد
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 242)
باشد؟
نويسنده:ناصر بهرامى
قم:دهکده جهانى آل محمد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، 1382 ش
104 ص، رقعى
کتابهايى که تاريخ چاپشان مشخّص نيست
127-اخلاق سياسى از ديدگاه امام على عليه السّلام(تاميلي)
نامه [امير المؤمنين عليه السّلام ]به مالک اشتر و عثمان بن حنيف
مدّرس:ناصر مکارم شيرازى
مترجمين:امام الدين و عبد الحليم
کلمبو:انجمن الکوثر سريلانکا، ؟
89 ص، رقعى
128-خطاب به فرمانده ارشد(والي) از امام على عليه السّلام به مالک اشتر(انگليسي)
مترجمين:على بهزادنيا و سلوادنّى
22+25 ص،
129-دستور حکومت
ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم:شيخ محمد على واعظ تهرانى همّت آبادى
ضمن کتاب:مقاله فى الفکر[الکفر؟]چاپ شده است
ذريعه:8/153، 13/374، 21/304
130-شرح عهدنامه مالک اشتر
نويسنده:ميرزا محمد بن محمد رضا همدانى واعظ[کوثر]
به اهتمام:سيد محمود کتابچى
تهران:علميه اسلاميه، ؟
چ: - 1402 ق
340 ص، رقعى
131-فرمان امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السّلام به مالک اشتر نخعى
مترجم و خطاط:سيد آيت الله مروجّى
ز+105 ص، جيبى
132-فرمان على عليه السّلام به مالک اشتر
[مترجم:محسن فارسى ]
تهران:اميرکبير،
23 ص، وزيرى
133-فرمانى [از نهج البلاغه ] به مالک اشتر
نويسنده:سيّد محمد شيرازى
مترجم:مرکز نشر فرهنگ اسلامى کويت
تهران:دفتر نشر ميثم، ؟
47 ص، رقعى
134-منشور عدالت
بررسى عهدنامه مالک اشتر از نهج البلاغه
تهيه کننده:تداوم آموزش مکاتباتى منطقه 10 چ:1، [تهران ]:واحد آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامى منطقه 10
77 ص، جيبى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 243)
قسمت دوم کتابشناسى زندگينامه مالک اشتر
1-شرح أحوال مالک الأشتر(رض)
تأليف:احد علماء القرن العاشر
تحقيق و تعليق:سيّد عبد الحسين غريفى بهبهانى
ط:1، مشهد:مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، انتشارات تاسوعا، 1420 ق/1379 ش
160 ص، وزيرى
2-مالک الأشتر
تأليف:سيد محمد رضا بن جعفر حکيم نجفى(-1338 ق)
مقدمه:شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء، شيخ محمد طاهر آل شيخ راضى
طهران:شرکت سهامى طبع کتاب:1365 ق/ 1946 م
15+194 ص، رقعى
ذريعه:7/123
به انضمام رساله:
-ابو النعمان
رسالة ادبية ثقافية تاريخية تبحث عن سيرة ابراهيم بن مالک الأشتر النخعى
تأليف:شيخ محمد على اردوبادى غروى
10 ص، رقعى
ذريعه:7/123
3-حياة مالک الأشتر
تأليف:سيد محمد تقى بن سعيد حکيم نجفى مقدمه:شيخ محمدرضا مظفر
نجف:1365 ق
ذريعه:7/123
-مالک الأشتر
حياته و جهاده
تأليف:سيّد محمد تقى حکيم
ط:1، بيروت:المؤسسة الدّولية، 1422 ق/ 2001 م
123 ص، وزيرى
4-قائد القوّات العلوية
مالک اشتر النخعى
تأليف:شيخ عبد الواحد بن احمد[آل ] مظفرى(1395-1310 ق)
نجف:المکتبة العلمية، 1371 ق/1951 م
194 ص، رقعى
ذريعة:17/1، المنتخب من أعلام الفکر و الأدب:302
5-سيماى مالک اشتر
نويسنده:محمد محمدى اشتهاردى(-1323)
چ:1، قم انتشارات علامه، 1349 ش
چ:2، -، 1350 ش
207 ص، جيبى
(با مسلمانان صدر اسلام آشنا شويم، 5)
-زندگى پر افتخار مالک اشتر، قهرمان قهرمانان
نويسنده:محمد محمدى اشتهاردى
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 244)
چ:1، تهران:پيام آزادى، 1373 ش
چ:2، -، 1374 ش
چ:3، -، 1375 ش
چ:4، -، ؟
چ:5، 1379 ش
192 ص، جيبى
6-مالک الأشتر و عهد الإمام له
تأليف:عباس على موسوى
بيروت:دار الأضواء، 1407 ق/1987 م
172 ص، رقعى
7-ديوان مالک اشتر(عربي)
جمع، شرح و تحقيق:قيس العطّار
ط:1، [تهران ]:مؤسسة انصار الحسين
الثقافية، 1369 ش/[1410 ق ]
100 ص، وزيرى
-ديوان مالک اشتر(عربي)
جمع و تحقيق:قيس العطّار
ط:2، قم، انتشارات دليل، 1421 ق/1379 ش
127 ص، وزيرى
(سلسلة دواوين الشعراء من اصحاب على امير المؤمنين عليه السّلام، 1)
-ديوان مالک اشتر
گردآورنده:قيس عطّار
ترجمه:سيد مرتضى موسوى گرمارودى
چ:1، قم:دليل، 1379 ش/1421 ق
166 ص، وزيرى
8-مالک الأشتر، خطبه و آرائه
جمع و تحقيق:قيس العطار
ط:1، [قم ]مؤسسة الفکر الاسلامى، 1412 ق/1370 ش
299 ص، وزيرى
9-مالک الأشتر(عربي)
تأليف:کمال السيّد(-1336 ش)
ط:1، قم:مؤسسه انصاريان:1417 ق/1375 ش
ط:2، -1421 ق/2000 م
40 ص، وزيرى، مصوّر
(مع الصحابة و التابعين، 9)
-مالک اشتر(اردو)
تأليف:کمال السيّد
مترجم:نثار احمد زين پورى
قم:انصاريان، 1375 ش/1417 ق
40 ص، وزيرى، مصوّر
-مالک الاشتر(انگليسي)
تأليف:کمال السيّد
مترجم:جاسم الياوى
چ:1، قم:انصاريان، 1996 م
26 ص، وزيرى، مصوّر
10-مالک بن الحارث الأشتر
تأليف:مهدى عبد الحسين النجم
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 245)
ط:1، بيروت:دار المفيد، 1418 ق/1998 م 93 ص، وزيرى
11-القائد العلم، مالک الأشتر النّخعى
تأليف:احمد الزيدى(العقيد الرکن)
ط:1، بيروت:دار الهادى، 1419 ق/1998 م153 ص، وزيرى
12-بررّسى آثار ادبى مالک اشتر
نويسنده:افسانه حاکى بختياروند
استاد راهنما:محمد دزفولى
استاد مشاور:على اصغر باستانى
تهران:دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران، 1379 ش،3+186+6 ص، پايان نامه فوق ليسانس
مرجع 79، کارنامه منابع اسلامى ايران در سال 1379 ش:3/477
13-حديث ولايت مالک
نويسنده:سيد محسن مصطفى زاده
چ:1، تهران:انتشارات برگ وابسته به حوزه هنرى سازمان تبليغات اسلامى، 1380 ش
304 ص، رقعى
در آستانه نشر:
جامع الأحاديث الکبير لأمير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السّلام
اين کتاب از مجموع کتب اصول حديث از قرن اول تا سيزدهم هجرى قمرى جمع آورى گرديده که در حدود 16000 صفحه مراحل پايانى را براى انتشار طى مى کند.
ويژگيها:
الف-جمع آورى کليه احاديث امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام در زمينه هاي:قول، فعل، تقرير، تاريخ و فضائل.
ب-مشترک يابى کامل بين احاديث که در اين مرحله بسيارى از اخبار مرسل همچون اخبار کتاب نهج البلاغه کامل و مسند گرديدند.
ج-نقل اقوال علماى متقدم پيرامون يک حديث.
د-موضوع بندى کامل احاديث در زمينه هاي:اجتماعى، حکومتى، فقهى، اخلاقى، دينى و علمى که اين امر بطورى بديع بدون هيچ گونه برش و تقطيع در اخبار انجام پذيرفته است.
ه-رعايت قدمت کتب در نقل اخبار.
و-استفاده از معتبرترين نسخ.
ز-ذکر اسناد احاديث بطور کامل.
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 247)
مدرسه مکاتباتى نهج البلاغه
منبع: سيد محسن دين پرور؛مجله نهج البلاغه؛ زمستان 1382 - شماره 7