همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيرى گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  علم و ادب ( حکمت شماره 5 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

5. و قال (علیه السلام):

  1. الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ کَرِیمَةٌ.
  2.  وَالآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ.
  3.  وَالْفِکْرُ مِرْآةٌ صَافِیَةٌ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. علم و دانش میراث گرانبهایى است.
  2.  و آداب (انسانى) لباس زیبا و کهنگى ناپذیر است.
  3. و فکر آیینه صافى است.
قبلی بعدی