اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  علامّه محمّد باقر محمودي

علامّه محمّد باقر محمودي

علامّه محمّدباقر محمودي ، صاحب كتاب «نهج السعاده في مستدرك  نهج البلاغه:

من از آغاز، علاقه بسياري به نهج البلاغه داشتم و هرگاه كه غمگين مي شدم ، مطالعه  اين كتاب ، آرامش روحي عجيبي به من مي داد، طوري كه تمام غم هايم را فراموش مي كردم ...

منبع : ميراث ماندگار، ج 3، ص 93.