(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  عفو دشمن ( حکمت شماره 11 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

11. و قال (علیه السلام):

  1. إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّکَ .
  2. فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. هنگامى که بردشمنت پیروز شدى
  2. عفو را شکرانه این پیروزى قرار ده.
قبلی بعدی