چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  عفو دشمن ( حکمت شماره 11 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

11. و قال (علیه السلام):

  1. إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّکَ .
  2. فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. هنگامى که بردشمنت پیروز شدى
  2. عفو را شکرانه این پیروزى قرار ده.
قبلی بعدی