با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  صفات اخلاقى یکى از مجاهدان ( حکمت شماره 43 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

43. وقال (علیه السلام) فی ذِکر خَبّابِ بنِ الْأَرتّ:

  1. یَرْحَمُ اللهُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبَاً.
  2. وَ هَاجَرَ طَائِعاً.
  3. وَ قَنِعَ بِالکَفَافِ.
  4. وَ رَضِىَ عَنِ اللّهِ.وَ عَاشَ مُجَاهِداً.

متن فارسی

امام (علیه السلام) در یادکرد «خباب بن ارت» فرمود:

  1. خدا رحمت کند خباب بن الارت را او از روى رغبت اسلام آورد،
  2. و براى اطاعت خداوند هجرت کرد،
  3. به زندگى ساده قناعت نمود،
  4.  از خدا خشنود و در تمام دوران عمرش مجاهد بود.
قبلی بعدی