اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  شهادت محمد بن ابى بكر ( خطبه شماره 68 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

68-  و من كلام له ( عليه السلام ) لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه و قتل :
وَ قَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةَ مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ لَوْ وَلَّيْتُهُ إِيَّاهَا لَمَّا خَلَّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ وَ لَا أَنْهَزَهُمُ الْفُرْصَةَ بِلَا ذَمٍّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِيباً وَ كَانَ لِي رَبِيباً .


متن فارسی

و از سخنان آن حضرت است  هنگامى كه محمد پسر ابى بكر را فرمانرواى مصر ساخت، و آن سرزمين را از دست محمد به در كردند، و او را كشتند. قصد گماردن هاشم پسر عتبه را بر آن سرزمين داشتم، اگر كار را بدو وا مى گذاشتم، عرصه رابراى آنان خالى نمى كرد، و فرصت را از دستشان به در مى آورد. در اين ماجرا محمد را سرزنش نمى كنم، كه دوست من بود، او را پرورده بودم و چون فرزندم مى نمود.

قبلی بعدی