با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مْرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  شناخت با شخصیت از بى شخصیت ( حکمت شماره 49 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

49. و قال (علیه السلام):

  1. اِحْذَرُوا صَوْلَةَ الْکَرِیمِ إِذَا جَاعَ.
  2. وَ اللَّئِیمِ إِذَا شَبِعَ.

متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

  1. بترسید از حمله افراد باشخصیت به هنگام نیاز و گرسنگى،
  2. و از حمله افراد پست به هنگام سیرى!
قبلی بعدی