مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شرح نهج البلاغه آملي

نويسنده:عزالدين جعفر بن شمس الدين آملي(قرن 10 ق)
کتاب شناسي:شرح كوتاهي است بر كتاب نهج البلاغه، اين شرح ترجمه و تلخيصي از شرح ابن ميثم بحراني مي‌باشد. آملي در مقدمه اين شرح ، فصلي را در معناي فصاحت و بلاغت و فروع و اجزاء آن و محسنات لفظية و معنوية و تعريف خطابه آورده است و همچنين مطالبي در فضائل و مناقب حضرت امير(ع) ذكر نموده ، كه ترجمه ابن ميثم است. اين شرح در سال 944ق تأليف شده و در سال 1355ش ، در مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي ، چاپ شده است. آغاز تا ترجمه نيمه خطبه " و من كلام له(ع) و لئن امهل الله الظالم فلن يفوت اخذه " را شامل است ، از اول و وسط و آخر افتادگي دارد.
آغاز افتاده:«نوع انساني را ممكن باشد... شانزدهم از فضايل آن حضرت آن است كه جميع علوم مسند به آن حضرت است... بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه... حمد ثنا ثمن عوض نعماء جمع نعمت معاذ پناه... الحمد لله الذي لايبلغ مدحته الق
انجام افتاده      «و من كلام له(ع) و لئن امهل الله الظالم فلن يفوت اخذه اين كلام مشتمل است بر تهديد ظالمان... قد باتوا سجدا و قياما صفت دوم آنكه صحابه شب را به روز مي‌آوردند به سجود و ركوع و قيام و قعود و نماز و طاعت و احياي شب».
خط:نستعليق و متن نسخ معرب
تاریخ:قرن 12 ق
نسخه‌شناسي كتاب:عناوين و نشاني‌ها شنگرف ، در حاشيه تصحيح شده ، شيرازه كتاب از بين رفته و اوراق جابجا شده و برگ‌هاي اول آسيب ديده ، در پايان نسخه چند برگ يادداشت از جعفر بن شيخ رضا شارح قرآن ساكن شيراز در مسايل فقهي ضميمه شده است ، تيماج ضربي قهوه‌اي ساده ، با ترنج و سرترنج.
برگ ها:222
سطر:21
اندازه:18×23
توضيحات:الذريعة: 14/135؛ فهرست سپهسالار: 2/58
زبان:فارسي
موضوع:حديث
کتابخانه:مؤسسه دارالحديث (قم)