صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى آنان جلوه گر است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد معتزلي

نويسنده:ابن ابي الحديد معتزلي، عزالدين، عبدالحميد فرزند هبة الله، مدائني ف: سال 655 ق
کتاب شناسي:نسخه حاضر ده جزء اول، از بيست جزء شرح نهج البلاغه است.
ارجاع:2539
آغاز:«الحمدلله الذي تفرد بالكمال فكل كامل سواه منقوص واستوعب عموم المحامد والممادح».
انجام:«وإن افتقادي واحداً بعد واحد *** دليل علي ان لايدوم خليل؛ والناس يروونه: «وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد»».
خط:نسخ
كاتب:محمد فرزند نعمت الله، طبسي گيلكي
تاریخ:سالهاي 1098 تا رمضان 1100
نسخه‌شناسي كتاب:تصحيح و مقابله شده و حاشيه نويسي دارد. در ميانه نسخه چند برگ نانوشته است، فهرست در آغاز نسخه آمده و در انجام نسخه مهرهاي بيضي ناخوانا ديده مي شود. پشت برگ پاياني سه روايت با تاريخهاي: رجب 1270 و شعبان 1271 در دارالعلم شيراز و عصر روز پنجشنبه 15 ذيقعدة الحرام(25 نوروز) سال 1278 آمده است، عنوانها و نشانيها شنگرف در متن و حاشيه نوع كاغذ فرنگي، آهار مهره شده، نوع جلد دو رو؛ برون ساغري مشكي، درون تيماج حنايي؛ عطف تيماج قهوه اي.
برگ ها:486
سطر:32
اندازه:30×20
توضيحات:ريحانة الادب، ج 7، ص 333.
زبان:عربي
موضوع:ادب
کتابخانه:مرعشي (قم)