(مردمى را در مرگ يكى از خويشاوندانشان چنين تسليت گفت) مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نيز پايان نخواهد يافت. اين دوست شما به سفر مى رفت، اكنون پنداريد كه به يكى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهيد رفت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شرح طرائف الحكمة

نويسنده:سيد محمد تقي بن امير مؤمن حسيني قزويني(1270)
کتاب شناسي:شرح مزجي است بر كتاب(طرائف الحكمة و بدائع المعرفة) كه خود مؤلف از كتاب(نهج البلاغه) شريف رضي در چند منهج گرد آورده است، و نسخه حاضر محتوي بر منهج اول و پنج طريفه از منهج دوم مي باشد.
آغاز:«الحمد لله و هو أهل الحمد كله و الصلاة علي خير خلقه محمد و آله، و بعد فهذه تعليقة اعتلقت بطرائف الحكمة».
انجام:«فشد الله من هذا أركانه و أعطاه يوم القيامة أمانه، و رواه بسند آخر».
خط:نسخ
كاتب:بخط مؤلف احتمالاً
تاریخ:شب شنبه 19 صفر 1240
نسخه‌شناسي كتاب:در كربلا، متن با خط مشكي علامت گذاشته شده است، روي برگ اول وقفنامه كتاب به تاريخ 14 رجب 1309 و مهر مربع(عبدالكريم بن جمال الدين الرضوي) و مهر بيضوي(عبده الراجي عبدالباقي) ديده مي شود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.
برگ ها:95
سطر:13
اندازه:20×14/5
زبان:عربي
موضوع:ادب
کتابخانه:مرعشي (قم)