از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : با پاره اى " پى " مى نگرد ، و با " گوشت " سخن مى گويد . و با " استخوان " مى شنود ، و از " شكافى " نَفس مى كشد!!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شرح روان نهج البلاغه امیرالمومنین (ع)

شرح روان نهج البلاغه امیرالمومنین (ع): (خطبه اول تا سوم) "همراه با ترجمه ی لغت به لغت و بیان نکات ادبی واژه ها"

معرفی کوتاه:کتاب حاضر، جلد اول از اين مجموعه است که به شرح خطبه‌هاي 1 تا 3 نهج‌البلاغه مي‌پردازد. شناخت نهج‌البلاغه، محتواي خطبه اول، عجز انسان از شناخت ذات خدا، دين و شناخت خدا، رابطه خدا با انسان، آغاز آفرينش جهان، نقش طوفان‌ها در آغاز آفرينش، چگونگي پيدايش جهان، صفات فرشتگان، عرش و حاملان عرش الهي، آغاز آفرينش آدم، انسان اعجوبه به عالم خلقت، هدف از فرستادن پيامبران، فلسفه اختصاص بعضي از انسان‌ها براي پيامبري، شرايط زمان صدور خطبه، ويژگي دورنمايي از عصر جاهليت، شناخت عصر جاهليت و مسئوليت‌هاي اجتماعي برخي از موضوعات موردبررسي در اين کتاب هستند.