چون سختى ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاى بلا تنگ گردد آسايش فرا رسد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  شدت عمل نتيجه معكوس دارد ( حکمت شماره 81 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

81- وَ قَالَ (عليه السلام) :
بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَدَداً وَ أَكْثَرُ وَلَداً .

 


متن فارسی

باقيمانده شمشير (جنگ) از نظر عدد با دوامتر و از نظر فرزند فزونتر (از فاتح) است.

قبلی بعدی