اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (خلفا)  >  شخصیت عثمان از نگاه امیرالمؤمنین(ع)

شخصیت عثمان از نگاه امیرالمؤمنین(ع)

امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خطبه شقشقیه، عثمان را این گونه توصیف مى نماید:
در بخشى از خطبه شقشقیّه امیرالمؤمنین درباره شخصیت عثمان مى فرماید: «إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنیه، بین نثیله و معتلفه، و قام معه بنو أبیه یخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربیع، إلى أن انتکث علیه فتله، و أجهز علیه عمله، وکبت به بطنته»(1)؛ (تا آن که سومى به حکومت رسید، کسى که دو پهلویش از پرخورى باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دستشویى سرگردان بود [برنامه اش جز انباشتن شکم و تخلیه آن نبود] و دودمان پدرى او از بنى امیّه به همراهى او برخاستند و چون شتر گرسنه اى که گیاه تازه بهارى را با ولع مى خورد، بیت المال را خوردند و بر باد دادند، عثمان آن قدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم را برانگیخت، و شکم بارگى نابودش ساخت).(2)

پی نوشتها:

(1). نهج البلاغة، خطبه 3.
(2). گردآوری از کتاب: گزیده ای جامع از الغدیر، علامه شیخ عبدالحسین امینی، ترجمه محمد حسین شفیعی شاهرودی، موسسه میراث نبوت، چاپ سوم، ص 837.