بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

سیمای حضرت مهدی (عج) در قرآن و نهج البلاغه

 زارعیان جهرمی، عبدالرحیم

کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : جعفری، سیدمحمد مهدی
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی فسا
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1376

چکيده:
موضوعاتی که در این پایان نامه مورد تحقیق قرارگرفته، عبارتند از: شخصیت و زندگینامه حضرت مهدی(عج)، غیبت صغرا و نحوه ارتباط آن حضرت با مردم دراین دوره، غیبت کبرا و فلسفه آن و مسؤولیت شیعیان دراین دوره، علائم ظهور مهدی (عج) و انتظار فرج آن بزرگوار، حضرت مهدی پس از ظهور و چگونگی حکومت و برنامه او، سیمای حضرت مهدی درنهج البلاغه، و سرانجام سیمای آن امام از نظر اهل تسنن.