اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  سرزنش گرفتاران ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

15.و قال (علیه السلام):

مَا کُلُّ مَفْتُوَنٍ یُعَاتَبُ.


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

هر شخص گرفتارى را نمى توان سرزنش کرد (چه بسا بى تقصیر باشد).

قبلی بعدی