اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  سرانجام آرزوهاى دراز ( حکمت شماره 36 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

36.و قال (علیه السلام):

مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ.


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

کسى که آرزویش را طولانى کند اعمال بد انجام مى دهد.

قبلی بعدی