بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد زيرك را در برهان كُند مى سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  زیور فقر و غنا ( حکمت شماره 68 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

68- وَ قَالَ (عليه السلام) : الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى .


متن فارسی

(و فرمود:) پارسايى زيور درويشى است، و سپاس زيور توانگرى.

قبلی بعدی