بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  رفيق ( حکمت شماره 63 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

63- وَ قَالَ (عليه السلام) :
فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ .

 


متن فارسی

با از دست رفتن دوست، انسان غريب مى شود.

قبلی بعدی