(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  رشوه و سقوط ( نامه شماره 79 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به حکمت مورد نظر، شماره حکمت را وارد کنید

متن عربی

79-  و من كتاب كتبه (عليه السلام) لما استخلف إلى أمراء الأجناد :
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ وَ أَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ.


متن فارسی

ص   843
امام عليه السلام در نامه خود در آن هنگام كه به رياست رسيد بفرماندهان لشكر چنين نوشت:

پس از حمد خدا و رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم كسانى كه قبل از شما بودند باين خاطر سقوط كردند كه مردم را از حقوق خود باز مى داشتند مردم هم ناگزير بودند حق خود را بخرند و از طريق باطل (رشوه) حق خود را باز گيرند، طبقه بعد هم آمدند و از گذشتگان تقليد كردند.
 

قبلی