دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  راه بى نیازى ( حکمت شماره 34 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

34. و قال (علیه السلام):

أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْکُ الْمُنَى.


متن فارسی

امام (علیه السلام) فرمود:

برترین غنا و بى نیازى، ترک آرزوهاست.

قبلی بعدی