آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دوفصلنامه پژوهشهای قرآن و حدیث

پژوهشهای قرآن و حدیث
این نشریه از تاریخ 1374/05/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
قطع :
کتابی
دوره انتشار :
دوفصلنامه
نام قبلی :
مقالات و بررسیهای سابق
زبان :فارسی
وابسته به :دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران
شماره ISSN :
2008-9430
تلفن :021-42762000-152
فکس :021-42762952
ایمیل :jpst@ut.ac.ir
سایت :jpst.ut.ac.ir
آدرس :تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تاریخ درج در پایگاه :
‪1391/03/03
اطلاعات بیشتر
صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نام ناشر: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا امام
سردبیر: دکتر منصور پهلوان
هیأت تحریریه:
دکتر آذرتاش آذرنوش
دکتر منصور پهلوان
دکتر سید محمدباقر حجتی
دکتر حامد صدقی
حجة الاسلام و المسلمین حسن طارمی
دکتر سید کاظم طباطبایی
دکتر نهلا غروی نائینی
دکتر سید مصطفی محقق داماد
دکتر مجید معارف
دکتر فتح الله نجارزادگان
دکتر جعفر نکونام