عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذيرد شصت سال است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

دراسه فی موسوعة الغدیر للعلامة الراحل آیة الله الشیخ عبدالحسین الأمینی

پژوهشی است در باره جانشینی امام علی و حدیث غدیر و سند و راویان آن. اثر حاضر که تلخیصی از کتاب الغدیر علامه امینی است، با هدف بیان اهمیت و جایگاه حدیث غدیر، در اثبات حقانیت مکتب تشیع، و ولایت امام علی(علیه السلام) و ارائه مهم ترین مباحث و موضوعات مطرح در کتاب الغدیر، جهت استفاده عموم، تدوین شده است.

نویسنده، به روش تاریخی و تحلیلی، با بهره گیری از آیات و احادیث مربوط به موضوع، به نقل و تحلیل اندیشه های بنیادین مذهب شیعه امامیه پرداخته است

مطالب کتاب با بیان موقعیت شهر تبریز به عنوان زادگاه علامه امینی و مختصری از تاریخچه زندگانی وی آغاز شده و با مروری گذرا بر مطالب کتاب الغدیر ادامه می یابد. دیگر مباحث کتاب عبارت اند از: امامت در تاریخ اسلام، ضرورت وجود امام و دلایل آن، شرایط و ویژگی های امام، داستان غدیر، راویان غدیر، عید امامت، نویسندگان و شاعران غدیر در خلال قرن اول تا دوازدهم هجری.