شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >   خوارج را نکشید ( خطبه شماره 61 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

61-  و قال (عليه السلام) :
لَا تُقَاتِلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُ.
 قال الشريف : يعني معاوية و أصحابه .


متن فارسی

آن گاه كه خوارج كشته شدند بحضرت عرض كردند: يا امير المؤمنين همه خوارج بقتل رسيدند حضرت فرمود: نه. بخدا سوگند خوارج در صلب مردان و رحم زنان باقى هستند. هر رئيسى از آنان پا گرفت به قتل مى رسد و باقى مانده آنان بصورت دزدان فرارى زندگى خواهند كرد، نه عقيده اى ثابت و نه جايگاهى معين خواهند داشت. بعد از من خوارج را بقتل نرسانيد، زيرا كسى كه دنبال حق باشد و آن را نيابد مانند كسى نيست كه دنبال باطل برود و آن را بدست آورد. مرحوم سيد رضى، طرفداران باطل را معاويه و يارانش معرفى كرده است.

 

قبلی بعدی