رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه (سید جعفر شهیدی)  >  خرد، ادب و مشورت ( حکمت شماره 54 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم

متن عربی

54- وَ قَالَ (عليه السلام) : لَا غِنَى كَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ .


متن فارسی

(و فرمود:) هيچ بى نيازى چون خرد نيست، و هيچ درويشى چون نادانى و هيچ ميراث چون فرهيخته بودن و هيچ پشتيبان چون مشورت نمودن.

 

قبلی بعدی