اگر بندة خدا اجل و پايان كارش را مى ديد، با آرزو و فريب آن دشمنى مى ورزيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  خداى چاره ساز ( حکمت شماره 15 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

15- وَ قَالَ (عليه السلام) :
مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ .


متن فارسی

ص   852
كسى كه بستگان نزديكتر او را ترك كنند، بيگانه ى بسيار دور اطرافش را بگيرد.

فراز قبلیفراز بعدی