علم دو گونه است: علم فطرى و علم اكتسابي؛ اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

حیات معقول از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری(با تاكید بر تفسیر نهج البلاغه)

مهدی فر، حسن

كارشناسی ارشد فلسفه و منطق
موسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)
به راهنمایی: گرجیان، محمدمهدی
سال دفاع :۱۳۸۱
صفحه:۲۸۱
كلید واژه : زندگی؛ هدف زندگی ؛نهج‌البلاغه(كتاب) ؛جعفری، محمدتقی ؛اخلاق ؛ سیاست

چكیده :

زندگی انسان و چگونگی و هست و بایدهای آن ، همواره یكی از بزرگترین دغدغه های انسان شناسان، حكیمان و در راس همه آنان پیامبران الهی و اوصیای آنان بوده و اصولا هدف از فرستادن پیامبران و انزال كتب ، راهنمایی و ایصال انسان به زندگی والا و هدفی اعلا بوده است.ضرورت تفسیر و توجیه صحیح حیات انسانی و هماهنگ ساختن دو قلمرو زندگی انسان -آن چنانكه هست و آن چنانكه باید باشد- در تمامی شئون و ابعاد آن، همسان ضرورت وجود خودانسان است. لزوم عبور انسان از مرحله حیات طبیعی حیوانی به حیات اعلای انسانی و حركت به سوی هدف والای زندگی -كه همانا رسیدن به جاذبه ربوبی و لقاالله است -مقصود اصلی آفرینش انسان تلقی می گردد.در قرآن و سخنان معصومین علیه السلام -خصوصا نهج البلاغه -تفسیر و توجیه زندگی انسانی و ارائه راهكارهای منطقی در جهت تحول و حركت تكاملی انسان و ورود وی به حیات طیبه ، به طور كاملا بنیادین و اصیل ، توضیح داده شده و مورد تاكید قرار گرفته است. از طرف دیگر، علامه جعفری (ره) دارای دیدگاههای جامع ، ارزشمند و نوین در موضوعات مختلف دینی، فلسفی ، كلامی، فقهی و انسان شناسی است كه موضوع حیات معقول از جمله ابتكارات ایشان در جهت تفسیر صحیح حیات انسانی می باشد.لذا جایگاه انسان به عنوان رهرو طریق حیات معقول ، توصیف و راههای تكامل انسان در حیات تكاملی و معقول تبیین شده است در ادامه ، انسان كامل از منظر حیات معقول و عرفان مثبت اسلامی -كه مبتنی بر قرآن و نهج البلاغه است_ مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه گستره حیات معقول شامل اخلاق ، تعلیم و تربیت ، حكومت و سیاست ، حقوق ، اقتصاد ، روابط اجتماعی، هنر، فرهنگ و تمدن به طور كلی تشریح شده است.سرانجام اهداف نسبی زندگی انسان ، تبیین و هدف نهایی و اعلای حیات معقول از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه ، بازگو شده است.