اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  حضرت آیت الله مكارم شیرازى

حضرت آیت الله مكارم شیرازى

ایشان كه علاوه بر تبحر در فقه و اصول، ترجمه اى شیوا از قرآن كریم و نهج البلاغه به جهان معرفت عرضه كرده و معتقدند كه: نهج البلاغه مرهمى بر دردهاى جانكاه بشریت است عالى ترین روش آزادى انسانها را در ابعاد مختلف مورد بررسى قرار مى دهد چرا كه منادى عدالت اجتماعى است . این كتاب در نوع خود بى نظیر و براى هر زمان و هر نسل، اثر مفید مى باشد.(1)
پی نوشت:
1- یادنامه كنگره هزار نهج البلاغه: ص 178 .