رترين بى نيازى و دارايى، نوميدى است از آنچه در دست مردم است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

حب علی(علیه السلام) بین المیول والأهواء

مستبصر ارجمند عبد الباقی جزایری سخنرانی های متعددی با موضوعات مختلف در زمینه اعتقادات شیعی تا به امروز ایراد نموده است، از جمله سخنرانی های ایشان در موضوع اثبات ولایت و خلافت بلافصل امیرالمومنین علی(علیه السلام) بعد از پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)  و محبت اوست.

سخنران، پیش از این، سنی مالکی بوده که در سال ۱۴۰۷ق به تشیع پیوست.

این کتاب برگرفته از چهار سخنرانی ایشان در موضوعات زیر است:

یک) محبت امام علی(علیه السلام)

دو) علی(علیه السلام) برادر رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)

سه) علی(علیه السلام) در روز خندق

چهار) علی(علیه السلام) از نظر ناصبی ها

موسسه مستبصرین در آینده این کتاب را به فارسی ترجمه خواهد کرد.