دست نيافتن به گناه نوعى عصمت است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

جلد سوم «اندیشه سیاسی-تربیتی علوی درخطبه‌های نهج البلاغه»منتشر شد

1401/02/17

به همت مؤسسه بوستان کتاب ؛جلد سوم «اندیشه سیاسی-تربیتی علوی درخطبه‌های نهج البلاغه»منتشر شد

جلد سوم «اندیشه سیاسی-تربیتی علوی درخطبه‌های نهج البلاغه»منتشر شد

جلد سوم کتاب «اندیشه سیاسی - تربیتی علوی در خطبه‌های نهج البلاغه» نوشته آیت الله احمد بهشتی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۵۱۲ صفحه به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، جلد سوم کتاب «اندیشه سیاسی - تربیتی علوی در خطبه‌های نهج البلاغه» نوشته آیت الله احمد بهشتی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۵۱۲ صفحه به چاپ رسید.

نهج البلاغه، اقیانوس موج خیزی است که گوهرهای فراوانی از علم و معرفت را در خود نهفته دارد؛ از آن جمله، تربیت و سیاست است که در این کتاب به وفور به چشم می‌خورد؛ همان چیزی که در همیشه روزگار، دو رکن مهم جامعه بشری بوده و هست.

مجموعه حاضر، بررسی اندیشه سیاسی – تربیتی علوی در خطبه‌های نهج البلاغه است که به تفصیل، تحلیل و نگارش شده است.

ساختار اثر:

جلد اول و دوم این اثر به ترتیب حاوی ۳۵ و ۴۷ خطبه از نهج البلاغه بود و این جلد، مشتمل بر ۲۲ خطبه و شامل خطبه‌های ۸۳ تا ۱۰۵ است.

عناوین برخی از خطبه‌هایی که در این جلد منتشر گردیده است، عبارتند از: خطبه غرّا، عمروعاص، خداشناسی و موعظه، اعتقادات و اخلاق فردی و اجتماعی، الگوهای هدایت و ضلال، درس عبرت، نیم نگاهی به طلیعه مهر نبوت و درس عبرت، توحید و موعظه، خطبه بی مانند اشباح، آینده تاریک، فتنه کور و حیرت افزای اموی، آینده نگری و اخبار از امور غیبی، یادی از قیامت و آینده مردم، جایگاه امام علی در بعثت و جهاد نبوی، خیانت بنی امیه و سقوط ذلت بار آنها.

منبع:خبرگزاری مهر