آبروى تو چون يخى جامد است كه در خواست آن را قطره قطره آب مى كند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسى فرو مى ريزي؟.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  تير به خطا نمى‌رود ( خطبه شماره 62 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

62-  و من كلام له (عليه السلام) لما خوف من الغيلة :
وَ إِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِّي وَ أَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لَا يَطِيشُ السَّهْمُ وَ لَا يَبْرَأُ الْكَلْمُ .


متن فارسی

ص   117
آن گاه كه امام عليه السلام را از ترور ترسانيدند :

حضرت فرمود: خدا براى من سپرى محافظ قرار داده است وقتى مرگ من فرا رسيد سپر كنار مى رود و تحويل مرگم مى دهد در آن موقع تير به خطا نرود و زخم بهبود نيابد .

قبلی بعدی