وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( مصطفی زمانی)  >  تير به خطا نمى‌رود ( خطبه شماره 62 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به خطبه مورد نظر، شماره خطبه را وارد کنید

متن عربی

62-  و من كلام له (عليه السلام) لما خوف من الغيلة :
وَ إِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِينَةً فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِّي وَ أَسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لَا يَطِيشُ السَّهْمُ وَ لَا يَبْرَأُ الْكَلْمُ .


متن فارسی

ص   117
آن گاه كه امام عليه السلام را از ترور ترسانيدند :

حضرت فرمود: خدا براى من سپرى محافظ قرار داده است وقتى مرگ من فرا رسيد سپر كنار مى رود و تحويل مرگم مى دهد در آن موقع تير به خطا نرود و زخم بهبود نيابد .

قبلی بعدی