اى اسيران آرزوها ، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اى مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادت هايى كه به آن حرص دارد باز گردانيد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( محمد دشتی)  >  توانگرى و شهوت ها ( حکمت شماره 58 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

58- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ .


متن فارسی

(اخلاقى)

و درود خدا بر او، فرمود: ثروت، ريشه شهوت هاست.

قبلی بعدی