شايسته نيست به سخنى كه از دهان كسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >   ترجمه ( محمد دشتی)  >  توانگرى و شهوت ها ( حکمت شماره 58 )

خطبـه ها
نامـــه ها
حکمت ها
غرائب الکلم
برای دسترسی سریع به نامه مورد نظر، شماره نامه را وارد کنید

متن عربی

58- وَ قَالَ ( عليه السلام ) : الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ .


متن فارسی

(اخلاقى)

و درود خدا بر او، فرمود: ثروت، ريشه شهوت هاست.

قبلی بعدی